Virsgrāmata

sistēmas OZOLS daudzdimensiju uzskaites kodols

Daudzdimensiju uzskaites sistēmas kodols

Pateicoties sistēmas OZOLS funkcionalitātei, virsgrāmatā iespējama:

 • Kontu atlikumu ievade un pārvaldība;
 • Valūtas kursu svārstību aprēķinu veikšana;
 • Bilanču konsolidācija.

Virsgrāmatas atskaites

Virsgrāmatas atskaites nodrošina uzņēmuma finanšu datu attēlošanu dažādos griezumos. Iespējams sagatavot sekojošas atskaites:

 • VID atskaites un automatizētu deklarāciju sagatavošanu un eksportu uz VID EDS sistēmu.

 • Dimensiju apgrozījumu,

 • Grāmatojumu pārskatu,

 • Konta analītisko apgrozījumu, Konta atlikumu atskaiti, Konta izrakstu un korespondenci,

 • Operāciju pārskatu,

 • Summu pārbaudi,

 • Memoriālo orderi.

Sarakstu uzturēšana

Ar programmas palīdzību tiek uzturēti būtiskākie grāmatvedības sistēmas OZOLS saraksti:

 • Kontu plāns,

 • Dimensijas,

 • Kontu atlikumi finanšu gada sākumā,

 • Finanšu plāni.

Grāmatojumu pārvaldība

 • Grāmatojumu periodu veidošana un pārvaldība,

 • Grāmatojumu šablonu pārvaldība un kontu iestatīšana automatizēto grāmatojumu veikšanai,

 • Automatizētu kontu slēgšanas grāmatojumu veidošana