„Ozols Grupa“ vērtības

Raksturo mūs darbā ar klientiem, iekšējā komunikācijā, kā arī definē produktu

Kārtība

Ozols Grupa izstrādātās programmatūras mērķis ir sakārtot, vienkāršot, optimizēt un automatizēt biznesa vadības procesus

Inteliģence

Ozols Grupā pie programmatūras izstrādes, uzturēšanas un atbalsta strādā profesionāli, savā jomā kompetenti darbinieki. Programma OZOLS automatizē dažādas biznesa vadības darbības 

Nākotne

Programma tiek nemitīgi pilnveidota un attīstīta, „Ozols Grupa“ ir stabils un ilgtspējīgs uzņēmums

Korporatīvās sociālās atbildības virzieni

Mūsu darbības mērķis ir gūt peļņu ilgtermiņā. Tas ir iespējams tikai nodrošinot un attīstot augstas kvalitātes produktu — biznesa vadības sistēmu OZOLS, kā arī uzturot un sekmējot lielisku komunikāciju ar klientiem, klientu atbalstu, kā arī iekšējo klimatu uzņēmumā.

„Ozols Grupa“ izjūt atbildību pret saviem darbiniekiem, saviem klientiem un sabiedrību kopumā. Korporatīvā sociālā atbildība ir svarīga daļa no kopējās uzņēmuma un komunikācijas stratēģijas un "Ozols Grupa" noteiktie sociālās atbildības virzieni ir sekojoši:

Vide

Uzņēmuma nosaukums un produkts OZOLS ir simboliski spēcīgs, pateicoties vienam no Latvijas populārākajiem kokiem – ozolam. Mūsu programmatūru uztveram tāpat kā spēcīgu ozolu – ar katru gadu tas kļūst arvien spēcīgāks un lielāks, ozola stiprās saknes ir programmatūras OZOLS pamats – Virsgrāmata. Katrs zars ir programmas modulis un risinājums, katra lapa – klientam pielāgotā, veiksmīgi ieviestā sistēma OZOLS. "Ozols Grupa" jūt atbildību pret Latvijas dižozolu saglabāšanu, vides sakārtotību un tīrību. "Ozols Grupa" ar prieku un atbildību iesaistās dažādos vides uzlabošanas projektos, ar mērķi radīt ko jaunu, kā arī saglabāt Latvijas ozolus un parādīt tos sabiedrībai

Cilvēks un tehnoloģijas

„Ozols Grupa“ ir informācijas tehnoloģiju uzņēmums, un cilvēks, mijiedarbībā ar tehnoloģijām, ir tas, kas ir uzņēmuma lielākā vērtība. Uzņēmums atbalsta Latvijas iedzīvotāju mūžizglītību informācijas tehnoloģiju jomā, iesaistās izglītošanas aktivitātēs un rada iespēju iedzīvotājiem izglītoties šajā jomā

2014. gada aktivitātes

SIA „Ozols Grupa“ korporatīvi sociālās atbildības aktivitātes 2014. gadā

2014. gadā ir ieguldīts liels darbs korporatīvās sociālās atbildības virzienu apzināšanā un ieviešanā, tika veiktas pirmās aktivitātes katrā no virzieniem. Tāpat tika veikts arī ilgtspējas novērtējums, kas 2015. gadā kalpo kā vadlīnijas korporatīvās sociālās atbildības uzlabošanā. 
Tika īstenotas 7 korporatīvās sociālās atbildības aktivitātes virzienā „Cilvēks un tehnoloģijas“, 5 no kurām bija uzņēmuma pašiniciētas, 2 bija iesaiste esošos pasākumos. Vides virzienā tika īstenotas 3 aktivitātes, kuras visas bija pašiniciētas.
 

Putnu būrīšu izvietošana 

Pavasarī, Lielās Talkas dienā, "Ozols Grupa" komanda nolēma labiekārtot teritoriju ap Ikšķiles dabas parku "Ogres zilie kalni", izvietojot putnu būrīšus, lai piesaistītu šai skaistajai vietai vairāk putnu un radītu iespēju parka apmeklētājiem no skatu torņa vērot Latvijas putnu daudzveidību

Latvijas skaistāko ozolu foto konkurss

2014. gadā pusgada garumā SIA „Ozols Grupa“ organizēja Latvijas skaistāko ozolu foto konkursu. Novembra beigās visu mēnešu uzvarētāji, kā arī "Ozols Grupa" simpātijas tika aicināti uz pasākumu, kurā tiks prezentētas fotogrāfijas un sagatavotais 2015. gada kalendārs, ko fotogrāfi iegva arī savā īpašumā. Papildu kalendāra prezentācijai, tika izvietota arī labāko fotogrāfiju izstāde biznesa centra Unity pirmajā stāvā

Dalība „Ēnu dienā“

2014. gadā tika veiktas aktivitātes sabiedrības izglītošanā par informācijas tehnoloģiju jomu. 
Gada sākumā SIA „Ozols Grupa“ iesaistījās „Ēnu dienā“ un 12. februārī uzņēma 5 jauniešus no Latvijas skolām

Seminārs „E-prasmju nedēļas“ ietvaros

Lai atbalstītu un iedrošinātu jaunos uzņēmējus, informācijas tehnoloģiju uzņēmums SIA "Ozols Grupa" un Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) 25. martā organizēja semināru jaunajiem uzņēmējiem "Biznesa vadība  start-up uzņēmumos"

Mācību kurss par sistēmu OZOLS

Tāpat 2014. gadā tika uzsākta sadarbība ar mācību centru „Datorzinību centrs“ ar mērķi paātrināt un efektivizēt programmatūras OZOLS jauno lietotāju apmācību. Uzsāktās sadarbības rezultātā tika izveidots mācību programmas "Pamatkurss resursu pārvaldības sistēmā OZOLS" saturs, kā arī mācības ietvertas mazo un mikro uzņēmumu apmācību projektā MMU, ko līdzfinansē Eiropas Savienība un IKT nozare

Iesaiste „Strādā jebkur!“ dienā

Maija beigās SIA „Ozols Grupa“ komanda piedalījās „Microsoft Latvia“ organizētajā "Strādā jebkur!" dienā, kuras mērķis bija popularizēt elastīgu darba stilu Latvijā un demonstrēt tā priekšrocības. Arī sistēma Ozols ir piemērota darbam jebkurā vietā un laikā, tāpēc SIA “Ozols Grupa” nolēma pasākumu atbalstīt ar savu klātbūtni un savas auditorijas informēšanu par šo aktivitāti

Interaktīvā spēle “Ozols var!”

2014. gada jūnijā Ķekavā norisinājās orientēšanās pasākums “Iepazīsti savējos 2014”, kurā iesaistījās arī SIA “Ozols Grupa” ar savu kontrolpunktu, kurā uzdevums bija izspēlēt interaktīvo spēli “Ozols var!”. Spēles ietvaros dalībniekiem vajadzēja ar ķermeņa valodu vai skaidrojumiem parādīt to, ko var izdarīt sistēmā OZOLS. Katra komanda izlozēja vienu sistēmas OZOLS priekšrocību vai funkciju. Dalībnieku veikums tika filmēts un apkopots mājas lapā www.ozolsvar.lv

Iesaiste inovāciju platformā “Demola”

2014. gada sākumā Latvijā savu darbību uzsāka Demola Latvia - inovāciju platforma, kur satiekas uzņēmumi un studenti. Uzņēmumi piedāvā studentiem strādāt pie pavisam reāliem projektiem un radīt inovatīvus produktus vai to prototipus.
Arī “Ozols Grupa” iesaistījās šajā projektā rudens sezonā un kopā ar komandas mentori, pie šī projekta darbojās no oktobra līdz gada beigām. Projekta ietvaros “Ozols Grupa” izglīto jauniešus par sistēmu OZOLS, citām ERP sistēmām, kā arī par šīs nzoares biznesu kopumā

Darbs pie klientu atbalsta sistēmas izveides

Iesaistoties projektā “Demola” un izvirzot studentiem uzdevumu izveidot vislabāko klientu atbalsta sistēmu, 2014. gada nogalē “Ozols Grupa” ir būtiski pavirzījies klientu atbalsta sistēmas izveides procesā. Tika definēta sistēmas nepieciešamā funkcionalitāte, apzināta tehniskā puse un veikta esošo tirgū piejamo sistēmu analīze. Šāda klientu atbalsta sistēma ļaus OZOLS lietotājiem paātrināt darbu ar konsultāciju pieteikšanu un problēmu risināšanu