Risinājums vairumtirdzniecības uzņēmumiem

Sistēmas OZOLS vairumtirdzniecības risinājums ir elastīgs, iespējām bagāts un jaudīgs instruments jebkura veida vairumtirdzniecības uzskaites nodrošināšanai. Tas aptver iepirkumus, realizāciju, noliktavu pārvaldību un ir cieši saistīts ar pārējiem sistēmas OZOLS moduļiem – finansēm, līgumu pārvaldību, ražošanu un mazumtirdzniecību.

Sistēmā realizēta elastīga hierarhiska preču klasifikācija, uzskaite neierobežota skaita noliktavās ar iespēju efektīvi veikt produktu izsekojamību no pasūtījuma brīža līdz piegādei klientam. Iespējama preču uzskaite pa partijām un to iegādes vērtības norakstīšana, izmantojot FIFO vai vidējo svērto metodi. Produktu izvēle pārdošanas procesā iespējama, izmantojot svītru kodus, ražotāja kodu, iekšējās uzskaites kodu, produkta nosaukumu, kā arī hierarhisko produktu klasifikatoru. Realizācijas procesa laikā operators var ātri iegūt precīzu informāciju par produkta atlikumiem noliktavās, pasūtījumiem, cenām un citiem parametriem. 

Sistēmas ieviešanas laikā OZOLS produktu uzskaite tiks pielāgota Pasūtītāja preču tirdzniecībai, konfigurējot produktu grupas, produktu kartiņas, noliktavas, piegādes vietas, komplektācijas, realizācijas vietu vai citus uzskaites parametrus. Risinājuma ieviešanas laikā tiks nodrošināta preču atgriešanas funkcionalitāte, kas automatizēti ļaus sagatavot gan finanšu dokumentu, gan automatizēti nodrošināt pareizu preču atgriešanu noliktavā. Nepieciešamības gadījumā sistēmas ieviešanas laikā var tikt nodrošināta darbinieku atlasīto preču apjoma datu nodošanu uz algu aprēķinu, tādā veidā automatizējot darbinieku atalgojuma aprēķinu atbilstoši paveiktajam darba apjomam. 

Preču uzskaite pa partijām

Sistēmā OZOLS ir iespējams veidot preču partijas. Nepieciešamības gadījumā katrai preču partijai būs iespējams piesaistīt papildu informāciju par produktu – izcelsmes valsti, ražotāju, piegādātāju, izcelsmes sertifikātus, u.c. 

Līgumi un atlaižu matricas

Ar sistēmas OZOLS realizācijas un līgumu uzskaites moduļu palīdzību iespējams katram klientam definēt atlaides preču grupām, ražotājiem, konkrētiem produktiem gan pastāvīgi, gan noteiktam laika termiņam, kas ļauj veidot akcijas un pārdošanas veicināšanas kampaņas. Līdz ar to pēc klienta identifikācijas sistēma automātiski šim klientam piedāvās līgumā noteiktās cenas, apmaksas nosacījumus, kredītlimitu un citus parametrus. 

Klientu pasūtījumi

Ar klientu pasūtījumu moduļa palīdzību tik nodrošināta aģentu pasūtījumu pārvaldība, kā arī caur sistēmu EDISOFT saņemto pasūtījumu apstrāde. Sistēmā OZOLS būs iespējams pārvaldīt arī caur sistēmu Telema saņemtos pasūtījumus, veicot datu importu. Izveidotais risinājums nodrošinās precīzu un operatīvu ieejošo pasūtījumu apstrādi un rēķinu automatizētu sagatavošanu. 

Pasūtījumi piegādātājiem

Sistēmas OZOLS iepirkumu modulis nodrošina iespēju automatizēti sagatavot produktu pasūtījumus piegādātājiem. Produkta aprakstā iespējams norādīt minimālo un maksimālo atlikumu noliktavā. Pamatojoties uz šo informāciju, ņemot vērā pašreizējos produktu atlikumus noliktavās un pārdošanas apjomu, kā arī prognozējamo piegādes laiku, tiks izrēķināts nepieciešamais pasūtījuma apjoms. Sistēmas piedāvāto pasūtījumu apjomus pirms pasūtīšanas ir iespējams modificēt atbilstoši uzņēmuma vajadzībām. Sistēma uztur produktu analogu klasifikatoru, kas atbilstoši reālajai situācijai ļaus izvēlēties labāko piegādātāju konkrētajam produktam. Pasūtījumus piegādātājiem ir iespējams sagatavot vienkārša teksta formātā, kā arī saglabāt PDF, XLS/XLSX, XML, CSV un citos formātos atbilstoši katra konkrētā piegādātāja prasībām. 

Risinājuma integrācija ar citiem sistēmas moduļiem

  • Saistība ar norēķinu un finanšu moduli dod iespēju saistīt iepirkumu un pārdošanas dokumentus ar ieejošajiem un izejošajiem maksājumiem, saņemot visu norēķinu informāciju, kas nepieciešama lēmumu pieņemšanai tirdzniecības procesā;
  • Saistība ar klientu attiecību vadību (CRM) ļauj veidot vienotu klientu datu bāzi, reģistrēt pasūtījumus, veidot tirdzniecības kampaņas un mārketinga pasākumus, kā arī sekot tirdzniecības aktivitātēm – nosūtītajiem piedāvājumiem, korespondencei un kampaņām, operatīvi gūt kontaktinformāciju, deleģēt un saņemt darba uzdevumus utt.
  • Grāmatvedības funkcionalitāte ļauj veikt iepirkumu un pārdošanas dokumentu kontēšanu ar minimālu grāmatvežu darba patēriņu, veikt norēķinu salīdzināšanu ar darījumu partneriem, analizēt krājumu uzskaiti grāmatvedības kontos, veikt daudzdimensiju uzskaites analīzi;
  • Saistība ar līgumu uzskaiti nodrošina līgumsaistību izpildes kontroli, ļauj veidot klientu atlaižu programmas, dod iespēju vienotā vidē veidot un uz- glabāt visus tirdzniecības līgumus.