Pārdošana

pārdošanas dokumentu sagatavošana, uzskaite un analīze

Pārdošanas dokumentu uzskaite

Sistēmā tiek veikta pārdošanas dokumentu uzskaite. Var veidot vairākus dokumentu veidus – rēķins, pavadzīme, kredītrēķins u.c. Pārdošānas dokumentu žurnālā iespējams atlasīt dokumentus pa dažādiem filtrēšanas parametriem.

Rēķinu izrakstīšana

Izmantojot Pārdošanas dokumentus, tiek realizēts preces, krājumi vai pakalpojumi uzņēmuma pircējiem. Iespējams izmantot dažādus pārdošanas dokumentu veidus, kurus iespējams iepriekš definēt. Saglabātos dokumentus iespējams labot, apstiprināt, anulēt vai dzēst. Ja pieslēgts e-pasta sūtīšanas modulis, apstiprinātos dokumentus iespējams nosūtīt uz e-pastu.

Norēķinu dzēšanas, salīdzināšanas akti

  • Pārdošanas modulī iespējams izveidot savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu, ko var iegrāmatot, dzēšot uzņēmuma saistības un pircēju parādu, kā arī veikt dokumenta saistīšanu, lai samazinātu dokumentu parādu summas.

  • Savstarpējo norēķinu salīdzināšanas akti tiek veidoti, lai salīdzinātu savstarpējos atlikumus. Savstarpējo norēķinu salīdzināšanas akta saturs tiek aizpildīts no pirmdokumentiem (dokuments, datums, parāda summa) vai no grāmatojuma (virsgrāmatas).

Pārdošanas dokumentu atskaites

Pārdošanas modulī iespējams pēc lietotāja izvēlētajiem filtrēšanas kritērijiem veidot dažādas atskaites, piemēram:

  • Neapmaksātie pārdošanas dokumenti;
  • Pircēju apgrozījums u.c.

Gan atskaitēm, gan dokumentiem pieejamas iepriekš sagatavotas izdrukas formas. Jebkurai atskaitei un dokumentu žurnālam iespējams pievienot vai noņemt papildus kolonnas. Iespējams veikt eksportu uz Microsoft Excel programmatūru.