Risinājums 

reklāmas projektu vadībai

 

Pasūtījumu apstrāde

  • Digitālās drukas, maketu pasūtījumu, projektu un ražošanas darbu pasūtījumu dokumentu sagatavošana;

  • Projekta dokumenta automatizēta sagatavošana no klienta pasūtījumiem;

  • Rēķinu automatizēta sagatavošana no projekta dokumentiem;

  • Maketa pasūtījuma un ražošanas darbu automatizēta sagatavošana no projekta dokumentiem;

  • Projektu stadiju kontrole un atgādinājumu izsūtīšana.

Projektu peļņas analīze

  • Projektu peļņas rādītāju analīze lietotāja definētā laika periodā—pa uzņēmumu, projektu, projektu vadītājiem u.c. izvēlētajiem kritērijiem;

  • Projektu vadītāju peļņas aprēķins;

  • Ar projektiem saistīto un nesaistīto izdevumu uzskaite.

Integrācija ar citiem OZOLS moduļiem

Risinājums pilnībā ir integrēts ar uzņēmuma vadības sistēmas OZOLS norēķinu, finanšu un CRM (klientu attiecību vadības) moduli, nodrošinot vienotu norēķinu uzskaiti gan ar ārējiem partneriem – piegādātājiem un klientiem, gan projektu vadītājiem un uzņēmuma personālu.
Projektu kalkulācijas moduļa integrācija ar finanšu vadības moduļiem nodrošina optimālu visas vadības sistēmas darbību, izslēdzot vienu un to pašu datu vairākkārtēju ievadi, kā arī iegūstot vienotu operatīvu informāciju par norēķiniem ar debitoriem, kreditoriem, projektu vadītājiem, veiktajiem un saņemtajiem maksājumiem.
Izmantojot OZOLS sistēmas CRM funkcionalitāti, iespējama visu aktivitāšu centralizēta uzskaite, ieskaitot  kontaktus un korespondenci gan ar esošajiem piegādātājiem un klientiem, gan ar mārketinga nodaļas  mērķauditoriju un potenciālajiem klientiem.