Sistēmas OZOLS priekšrocības

OZOLS ir unikāls produkts, jo tas apvieno Latvijas uzņēmumiem nepieciešamās īpašības: likumdošanai atbilstošu grāmatvedības uzskaiti, ERP sistēmu funkcionalitāti un daudzdimensiju analīzes iespējas, kā arī sistēmas modulāro uzbūvi, kas nodrošina pielāgojamību — iespēju uzlabot jau izstrādātos un veidot pilnīgi jaunus, kopējā sistēmā integrētus, biznesa risinājumus.

Sistēma OZOLS ir piemērotākā sistēmā Jūsu uzņēmumam, ja:

- Jūsu uzņēmumam nepieciešami standarta ERP sistēmas pielāgojumi;
- Jūs apsverat iespēju izstrādāt programmatūru sava biznesa attīstībai, bet —izstrāde pie iespējamajiem piegādātājiem liekas pārāk sarežģīta vai arī izstrādāto programmatūru būs nepieciešams integrēt ar finanšu, noliktavas, personāla vadību, vai iespējamo piegādātāju piedāvātā izstrādes un integrācijas cena ir pārāk augsta.

Novērtējiet sistēmas priekšrocības! Sazinieties ar mums, lai pieteiktu individuālu sistēmas OZOLS prezentāciju un saņemtu 30 dienu bezmaksas demo.

ERP funkcionalitāte

Biznesa vadības jeb ERP sistēmu galvenā priekšrocība ir iespēja kombinēt standarta funkcijas ar konkrētajam lietotājam nepieciešamajiem pielāgojumiem.

ERP sistēmu pamatā ir plaša standarta funkcionalitāte, kas aptver grāmatvedību un finanšu vadību, noliktavu pārvaldību un ražošanu, personāla vadību un algu aprēķinu, pārdošanas vadību un klientu attiecību pārvaldību. Šo vairāk vai mazāk standrtizēto funkciju veikšanai nav nepieciešama katram uzņēmumam speciāli izstrādāta programmatūra, šim mērķim der universāla programmatūra ar atbilstošajām parametrizēšanas iespējām.

Tomēr katrā nozarē bieži ir nepieciešama arī šauri specializēta, konkrētām biznesa vajadzībām pielāgota programmatūra un tās izstrādātāja kompetences.

OZOLS nodrošina iespēju vienotā sistēmā izmantot specializētos nozaru risinājumus un plašu standarta finanšu un vadības grāmatvedības, noliktavu pārvaldības un personāla vadības funkcionalitāti.


Modularitāte

Sistēma OZOLS sastāv no 12 standarta funkcionalitātes moduļiem, kurus var lietot katru atsevišķi vai jebkurā kombinācijā ar citiem moduļiem. Visi moduļi izmanto vienotu datu bāzi un klasifikatorus, līdz ar to visi ievadītie dati ir savstarpēji saistīti.

Sistēmas modulārā uzbūve ļauj sākt darbu ar minimālu skaitu nepieciešamo datorprogrammu, pakāpeniski papildinot moduļu skaitu un līdz ar to arī apstrādājamo datu apjomu.

Iespēja iegādāties un uzstādīt katru datorprogrammu atsevišķi dod arī iespēju komplektēt katru darba vietu tikai ar nepieciešamo funkcionalitāti (kasē, piemēram, nebūs iespēja piekļūt preču uzskaites datiem) un ietaupīt, nepērkot datorprogrammas, kuras Jums nav vajadzīgas.

Pielāgojamība

Būtiska OZOLS priekšrocība ir iespēja modificēt esošos vai uz esošās platformas veidot jaunus biznesa risinājumus. 

Mēs nodrošinām gan esošo moduļu pielāgošanu un papildināšanu, gan pilnīgi jaunu, tieši Jūsu vajadzībām atbilstošu moduļu izstrādi. Šī izstrāde būs ātra, kvalitatīva un Jums finansiāli izdevīga, jo nevajadzēs izstrādāt no jauna visu sistēmu. Izstrādātais modulis tiks integrēts ar jau izstrādātajiem un praksē pārbaudītajiem OZOLS standarta moduļiem — grāmatvedību, CRM, personāla vadību.

Tā kā sistēmai ir plašas konfigurēšanas iespējas, tieši Jums nepieciešamās funkcionalitātes iegūšanai programmatūras izstrāde ne vienmēr ir nepieciešama.

Paplašināmība

Sistēmu OZOLS var paplašināt gan esošās funkcionalitātes palielināšanas, gan pilnīgi jaunu funkciju integrēšanai. Mēs saviem klientiem esam ieviesuši ar sistēmu OZOLS integrētus risinājumus, piemēram:

  • Mobilās aplikācijas Android, kā arī Windows Mobile ierīcēm;
  • Mazumtirdzniecības risinājumus, kas bāzēti uz dažādām POS (point of sale) sistēmām;
  • Dažādām nozarēm pielāgotus CRM risinājumus;
  • Dokumentu vadības un lietvedības risinājumus;
  • Kvalitātes vadības, piemēram, ISO 9001, 14000 u.c. kvalitātes standartu pārvaldības sistēmas;
  • Ražošanas iekārtu integrācijas risinājumus;
  • GPS vadības sistēmu integrācijas risinājumus.

Sistēmas OZOLS API — web servisu saskarne ļauj veikt divvirzienu datu apmaiņu ar dažādām sistēmām un ir pamats mūsu integrācijas risinājumiem ar dažādām ārējām sistēmām

Datu eksports uz Microsoft Excel

OZOLS klienta programmā ir iebūvēta iespēja jebkuru atskaiti, dokumentu sarakstu vai klasifikatoru nosūtīt uz Microsoft Excel izklājlapu. Eksporta laikā tiek saglabāti datumu un skaitļu formāti, kā arī precīzs uz ekrāna redzamo kolonnu skaits un sakārtojums.

Izmantojot Microsoft Excel var veikt datu tālāko apstrādi — formatēšanu, matemātisko apstrādi, apstrādi kopā ar citiem datiem, saglabāšanu failu sistēmā vai nosūtīšanu pa e-pastu.

Maksājumu sasaiste

Sistēma OZOLS nodrošina iespēju veikt kases un bankas operāciju uzskaiti ar iespēju maksājumu dokumentus saistīt ar norēķinu dokumentiem.

Sistēma uztur sasaisti starp norēķinu un finanšu dokumentiem ar īpaši izveidotu saistīšanas dokumentu palīdzību. Tas dod iespēju precīzi noteikt, kurš maksājuma dokuments „dzēš” norēķinu dokumenta pilnu vai daļēju summu un dod iespēju pilnīgi precīzi uzskaitīt gadījumus, kad ar vienu maksājumu tiek dzēsti vairāki norēķinu dokumenti, vai, gluži otrādi, tiek veikta daļēja apmaksa, kā arī ātri un precīzi risināt „dubulto samaksu” un tamlīdzīgas uzskaites problēmas.

Vadības grāmatvedība

Sistēmai OZOLS ir iespēja veidot katram uzņēmumam individuālus klasifikatorus, kas kalpo par pamatu uzņēmuma vadības grāmatvedībai.

Sistēmā ir iebūvēts unikāls finanšu kategoriju klasifikators, kas ļauj vienkāršā un uzņēmuma vadībai saprotamā veidā klasificēt ieņēmumus un izdevumus bez nepieciešamības ikdienas uzskaitē izmantot likumdošanai atbilstošo kontu plānu. 

Finanšu kategorijas ļauj veikt operatīvu uzņēmuma datu analīzi vēl pirms dokumentu kontēšanas, turklāt šis klasifikators ir elastīgāks, kompaktāks un, atšķirībā no kontu plāna, pilnībā piemērojams katra uzņēmuma vajadzībām. Tajā pašā laikā finanšu kategorijas var saistīt ar ieņēmumu un izdevumu kontiem, kas nodrošina ātru un precīzu pirmdokumentu kontēšanu finanšu grāmatvedības vajadzībām.

Dimensijas

Sistēmas pamatā ir daudzdimensiju uzskaites kodols, kas ļauj veikt datu analīzi dažādos griezumos.

OZOLS nodrošina iespēju veikt uzskaites detalizāciju ne tikai pa kontiem, bet arī pa dimensijām — klasifikatoriem, kuru pielietošanas iespējas katrā uzņēmumā nav ierobežotas. Izmantojot dimensiju klasifikatorus, var veikt vienlaicīgu uzskaiti pa projektiem, budžetiem, objektiem, nozarēm, struktūrvienībām, produktu grupām vai jebkurām citām brīvi izvēlētām uzskaites vienībām.

Daudzdimensiju uzskaite ir viena no īpašībām, kas atšķir ERP (Enterprise Resource Planning) sistēmas no grāmatvedības programmām. Biežāk lietotās dimensijas uzņēmējdarbībā ir projekti, līgumi, objekti, struktūrvienības, nozares, produktu un pakalpojumu grupas. Valsts un pašvaldību uzņēmumos dimensiju uzskaite tiek veikta pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (EKK), valdības funkcijām, budžetiem (finansējuma avotiem).

Hierarhija

Virsgrāmatas kontējumos debeta un kredīta pusē tiek saglabāti gan konti, gan arī dimensiju vērtības. Hierarhisko klasifikatoru izmantošana dod iespēju veikt datu analīzi, summējot datus hierarhiski pa līmeņiem „uz augšu”, tādā veidā dodot uzņēmuma vadībai praktiski neierobežotas datu analīzes iespējas.

Katras dimensijas klasifikators var tikt veidots, izmantojot kokveida jeb hierarhisku datu struktūru.

Atskaišu analīze

Sistēmas pamatā ir daudzdimensiju uzskaites kodols, kas ļauj veikt datu analīzi dažādos griezumos.

OZOLS nodrošina iespēju veikt uzskaites detalizāciju ne tikai pa kontiem, bet arī pa dimensijām — klasifikatoriem, kuru pielietošanas iespējas katrā uzņēmumā nav ierobežotas. Izmantojot dimensiju klasifikatorus, var veikt vienlaicīgu uzskaiti pa projektiem, budžetiem, objektiem, nozarēm, struktūrvienībām, produktu grupām vai jebkurām citām brīvi izvēlētām uzskaites vienībām.

Daudzdimensiju uzskaite ir viena no īpašībām, kas atšķir ERP (Enterprise Resource Planning) sistēmas no grāmatvedības programmām. Biežāk lietotās dimensijas uzņēmējdarbībā ir projekti, līgumi, objekti, struktūrvienības, nozares, produktu un pakalpojumu grupas. Valsts un pašvaldību uzņēmumos dimensiju uzskaite tiek veikta pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (EKK), valdības funkcijām, budžetiem (finansējuma avotiem).

Iebūvēts izdrukas formu redaktors

Sistēmā ir iebūvēts izdrukas formu redaktors, kas lietotājiem ļauj pielāgot savām vajadzībām iebūvētās un veidot jaunas izdrukas formas.

Izdrukas formās var mainīt objektu izvietojumu, teksta izmēru un fontus, iekļaut grafiskos elementus, matemātiskus aprēķinus, ierakstu grupēšanu, summēšanu pa lapām, grupām un visu atskaiti kopumā.

Sagatavotās izdrukas formas var izmantot gan drukāšanai uz papīra, gan atskaites saglabāšanai PDF formātā.

Vienkārša lietošana

OZOLS ir vienkārši lietojama un intuitīvi saprotama saskarne. Programmā izmantots lietotājiem labi pazīstams elementu izkārtojums: darba režīmu pārlūks, izvēlne, rīku josla, dokumentu saraksti un citi elementi. OZOLS programmas lietošana nav sarežģītāka par Windows pārlūka jeb biroja programmas izmantošanu. 

Darba paātrināšanai programmā izmantotas pārdomātas saīsināto taustiņu kombinācijas un ar labo „peles” pogu konkrētajam darba režīmam vai dokumenta veidam aktivizējamas funkcijas.

Tajā pašā laikā visas OZOLS programmas iespējas var izmantot bez „peles” — lietojot tikai klaviatūru, kas noder, ja ātri ir jāievada liels datu apjoms.

Drošība

Sistēmas OZOLS dati glabājas uz servera datu centrā vai uzņēmuma birojā. Uz servera ir uzstādīta SQL datu bāžu vadības sistēma, kurai nevar piekļūt nesankcionēti lietotāji. Datu bāze netiek bojāta datortīkla pārrāvumu un datoru pēkšņas izslēgšanas gadījumos, tāpēc lietotāju dati ir vienmēr drošībā.

Sistēmā ir iebūvēti datu bāzes rezerves kopēšanas rīki, kas ļauj veikt datu bāzes rezerves kopijas izveidi, neapturot lietotāju darbu. Datu bāzes rezerves kopijas var veikt reizi dienā vai pat biežāk. Rezerves kopiju failus mēs iesakām novietot vairākās fiziski attālinātās vietās. Sistēmas ieviešanas laikā mēs klienta uzņēmumā iesakām izstrādāt un ieviest vienotu datu drošības politiku.

Sistēmas datu bāzi iespējams izvietot arī „mākonī”, kad netiek noteikta fiziskā servera atrašanās vieta. Šobrīd cloud jeb „mākoņu” tehnoloģijas strauji attīstās un, saskaņā ar nozares analītiķu prognozēm, nākotnē šāds programmatūras un datu izvietošanas modelis tiks izmantots aizvien vairāk.

OZOLS jau šobrīd atbilst šīm prasībām un mēs saviem klientiem piedāvājam izvietot datu bāzi un servera programmatūru „mākoni”.