Risinājums personāla vadībai

Personāla vadības risinājums ir pilnībā integrēts sistēmā OZOLS, kas nozīmē, ka personāla modulī ievadītā informācija ir pieejama arī citos moduļos, kas izslēdz dubultu darbu – vienas un tās pašas informācijas ievadīšanai vairakkārt. Tāpat arī šo risinājumu iespējams lietot pilnīgi autonomi. Uzņēmuma personāls ir viens no svarīgākajiem uzņēmuma resursiem, tāpēc būtiski ir veikt efektīvu uzņēmuma personāla vadības procesu norisi un analīzi. Risinājums sniedz iespējas uzņēmumu vadītājiem un personāla speciālistiem efektīvi organizēt personāla uzskaiti un pārvaldību, nodrošinot ērtu personāla informācijas ievadi, glabāšanu un analīzes iespējas. 

Personāla vadības risinājums sastāv no sekojošām sastāvdaļām:

Darbinieku uzskaite

 • Uzņēmuma struktūra

 • Amatu apraksti

 • Darbinieku kartiņas

 • Darba līgumi

 • Personāla lietvedība

 • Labumi un materiālās vērtības

Darbinieku kustība

Darba laika uzskaite un ikdienas uzdevumi

 • Iesniegumi

 • Rīkojumi

 • Prombūtņu pārvaldība

 • Darba laika plānošana

 • Darba laika uzskaite

 • Darbā pieņemšana

 • Darba attiecību pārtraukšana

Citas funkcijas

 • Personāla atlase

 • Darba aizsardzība

 • Komandējumi

 • Darbinieku novērtēšana un attīstība

 • Darbinieku apmācību plānošana un pārvaldība

 • Atalgojumu aprēķins

Personāla atlase

 • pārskati par vakancēm;
 • kandidātu atlase pēc iepriekš definētiem kritērijiem;
 • ar kandidātu saistīto dokumentu uzturēšana;
 • interviju plānošana;
 • automātiska apstiprinājuma vai atteikuma vēstules izdrukas forma

Algu modulis

 • automatizēts algu aprēķins;
 • neierobežotu izmaksas veidu izmantošana;
 • strādājošo personisko kontu uzturēšana;
 • sociālās apdrošināšanas datu glabāšana;
 • algu pārskati;
 • atskaites VID un CSB

Darbinieku biogrāfija (CV)

 • personas dati;
 • ģimenes stāvoklis;
 • kontaktinformācija;
 • fotogrāfijas;
 • izglītība;
 • valodu prasmes;
 • iemaņas un prasmes;
 • darba pieredze;
 • apliecinošie dokumenti;
 • intereses un hobiji

Detalizētas atskaišu sagatavošanas iespējas:

 • dati par personālu;
 • atvaļinājuma apgrozījums un plānošana;
 • darba laika uzskaites tabele;
 • izziņas par darba ņēmēja ienākumiem u.c.

Rīkojumu žurnāls

Darba līgumu žurnāls

Iesniegumu žurnāls

   Personāla vadības risinājums sastāv no sekojošām daļām:

   - Uzņēmuma struktūra (Orgchart),

   - Amatu apraksti (Job descriptions),

   - Darbinieku kartiņas (Employee Directory),

   - Personāla atlase (Recruitment),

   - Darba līgumi (HR Contracts),

   - Prombūtņu pārvaldība (Leave Management),

   - Iesniegumi (Applications),

   - Rīkojumi (HR Orders),

   - Personāla lietvedība (HR Record Keeping),

   - Darba laika plānošana ( Work shedule planning),

   - Darba laika uzskaite (Timesheets),

   - Komandējumi (Business trips),

   - Labumi un materiālās vērtības (Benefits and Material Values),

   - Darba aizsardzība (OHC),

   - Darbinieku novērtēšana un attīstība (Evaluation and Development);

   - Darbā pieņemšana (Onboarding),

   - Darba attiecību pārtraukšana (Offboarding),

   - Atalgojumu aprēķins (Payroll).

   Ar Personāla vadības moduli integrējamie risinājumi:

   • Intranets (darbinieku portāls) - Interaktīva saite ar tiešo personāla un uzņēmuma vadību;
   • Intranetā iekļauta sadaļa "Mani dati" - darbinieka interaktīva saite ar uzņēmuma un personāla vadību;
   • Darba laika uzskaite (HelpDesk);
   • Projektu pārvaldība;
   • Integrācija ar avansu norēķiniem;
   • Integrācija ar pamatlīdzekļu uzskaiti;
   • Noliktavas uzskaite (krājumu un mazvērtīgā inventāra uzskaite uz darbinieku). 

   Priekšrocības uzņēmuma vērtības palielināšanai

   • Integrējot personāla vadības risinājumu ar Intranetu un Algu aprēķina moduli, rezultātā tiek iegūta pilnīga cilvēku resursu uzskaite un analīze finanšu un personāla vadības griezumā;
   • Automatizējot funkcijas un procedūras, tiek radīta iespēja personāla speciālistiem nodarboties ar stratēģiski svarīgākiem jautājumiem.

   Algu modulis

   Algu modulis paredzēts jebkura veida atalgojumu aprēķinam, algu vēsturisko datu uzkrāšanai, kā arī visu ar darba ņēmēju atalgojumu saistīto atskaišu un pārskatu sagatavošanai. Tā kā algu aprēķins tiek veikts, izmantojot uzņēmuma personāla, struktūrvienību un slodžu datus, algu aprēķina darbībai nepieciešams personāla uzskaites modulis. Sistēmas algu aprēķina moduļa lietotāji ir uzņēmuma algu grāmatveži, kā arī galvenie grāmatveži un uzņēmuma vadība.