Personāla vadība

Jaunākās tehnoloģijas efektīvākam darbam

OZOLS personāla vadības modulis ir web risinājums, kas darbojas jebkurā interneta pārlūkā no jebkuras vietas un ierīces. Dati tiek glabāti uz Jūsu servera vai mūsu nodrošinātajā datu centrā.

Personāla atlases procesa nodrošināšana

Uzskaite par potenciālajiem darbiniekiem – motivācijas vēstules, citu ar kandidātu saistīto dokumentu (intervijas, rekomendācijas) uzturēšana, interviju plānošanas iespēju nodrošināšana, automātiska atteikuma vai pozitīva lēmuma vēstules izdrukas formas veidošanas iespēja.

Personāla vadība

  • Elastīga uzņēmuma struktūras definēšana ar iespēju izvēlēties visu uzņēmumu vai dalīt to pa departamentiem, nodaļām u.c.;

  • Rīkojumu žurnāls (rīkojumi, kas integrēti kopā ar algu uzskaiti, kā arī nodrošina VID atskaišu sagatavošanu), darba līgumu un iesniegumu žurnāls;

  • Dati par darbiniekiem: personas pases dati, ģimenes stāvoklis, kontaktinformācija, fotogrāfijas, izglītība, darba pieredze, pieredze projektos, valodu prasmes, datoru zināšanas, apliecinošie okumenti, citas iemaņas un prasmes, intereses/hobiji;

  • Darba laika uzskaites tabele - ērta un ātra darba plānošanas platforma, no kuras automatizēti tiek nosūtīti dati algu aprēķinam.

Detalizētu atskaišu sagatavošanas iespējas

  • Pārskati par brīvajām amatu vietām uzņēmumā;

  • Detalizētas atskaites par darbiniekiem - dzimšanas dienu kontrole, ar iespēju atlasīt darbiniekus, kuriem tuvojas dzimšanas dienas pēc izvēlētā dienu skaita; darbinieka darba stāžs uzņēmumā, u.c.;
  • Atvaļinājuma rezerves atskaites;

  • Izziņas par darba ņēmēja ienākumiem;

  • Kandidātu atlases pēc iepriekš definētiem kritērijiem;

  • Statistikas atskaites.