Papildinājumi OZOLS vairumtirdzniecības risinājumā

Pēdējā pusgada laikā esam papildinājuši un būtiski uzlabojuši vairumtirdzniecības risinājumu.

Šobrīd lietotājiem pieejamie jauninājumi:

  • Sasaiste ar Edisoft (elektronisko dokumentu apmaiņa starp vairumtirgotāju un mazumtirgotāju);

  • Cenas noteikšana un sadarbības līgumu parametru definēšana: iespējams piemērot preces cenas uz konkrētu periodu, piemēram, atlaižu vai akciju laiku. Tāpat iespējams nodefinēt dažādas piegādes cenas dažādiem preču saņēmējiem, tajā skaitā viena uzņēmuma dažādiem tirdzniecības punktiem;

  • Vienkāršāka un ātrāka preču atlase rēķinu un pavadzīmju sagatavošanā;

  • Preču atlikumu uzskaite: pieejama precīza informācija par preces atlikumiem uz konkrēto dienu (arī vēsturiska), precīzs preces pārdošanas pašizmaksas aprēķins;

  • Uzskaite pa partijām;

  • Atgriezto preču sasaistīšana ar konkrēto iepirkumu;

  • Preču rezervēšana.

Vairāk par sistēmas OZOLS vairumtridzniecības risinājumu un personiskas demonstrācijas pieteikšana: info@ozols.lv, 67289211