Pakalpojumi

OZOLS ir resursu pārvaldības sistēma, kas dod iespēju automatizēt praktiski visus uzņēmuma darbības procesus, kas ir pietiekoši daudzveidīgi un sarežģīti. Lai iegūtu sekmīgu rezultātu, ir svarīga ne tikai programmatūra, bet arī šīs programmatūras lietošana. Būtībā resursu vadības sistēmas programmatūra ir tikai rīks, ar kura palīdzību uzņēmums veic savu darbu. Lai maksimāli izmantot sistēmas OZOLS sniegtās priekšrocības, risinājumu ieviešanas procesā mēs sniedzam pakalpojumus.

Atbalsts

Lietotāju atbalsts, izmantojot saziņas līdzekļus

Mēs apzināmies, ka automatizētās sistēmas sekmīga lietošana ir atkarīga no tās lietotāju – mūsu klientu – iespējām saņemt kvalificētus un savlaicīgus atbalsta pakalpojumus: konsultācijas, sistēmas administrēšanu un konfigurēšanu, problēmu cēloņu meklēšanu, datu apstrādi u.c.

Mēs saviem klientiem piedāvājam pilna cikla lietotāju atbalstu, sākot ar tiešsaistes palīdzības sistēmu internetā un pašapkalpošanās sistēmu reģistrētiem lietotājiem un beidzot ar profesionālām konsultācijām un programmatūras izstrādi.

Mūsu klientiem – reģistrētiem sistēmas OZOLS lietotājiem – mēs piedāvājam tiešsaistes pakalpojumu: atbalsta vietni, kurā apkopoti vērtīgi informācijas un uzziņas resursi, kā arī tiek nodrošināta problēmu pieteikumu iesniegšana un tiešsaistes saziņas iespēja ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem.

Programmēšana

Programmatūras pielāgojumu, jaunu moduļu izstrāde

Sistēmas OZOLS galvenā priekšrocība ir iespēja to pielāgot katra klienta specifiskajām vajadzībām. Sistēmas modulārā uzbūve ļauj izstrādāt un pievienot papildu moduļus jau gatavajai sistēmas funkcionalitātei.

Piemēram, izstrādājot biznesa risinājumu, to ir iespējams pilnībā integrēt ar OZOLS standarta funkcionalitāti – finanšu vadību, noliktavu uzskaiti un grāmatvedību. Šādā veidā, balstoties uz pārbaudītu un optimizētu standarta moduļu bāzes, vienotu un kompleksu biznesa vadības risinājumu var izstrādāt īsā laikā.

Programmatūras izstrādē iespējams izmantot gan tradicionālo metodi, kas ietver prasību specificēšanu, projektējuma izstrādi un saskaņošanu, programmatūras izstrādi, akcepttestēšanu un ieviešanu ekspluatācijā, gan Agile un SCRUM metodoloģiju, kas ļauj izmaiņas ieviest pakāpeniski, uzreiz pārbaudot iegūto rezultātu.

Konsultācijas

Palīdzība sistēmas izvēlē, pielāgošanā un lietošanā

Sniedzam konsultācijas sekojošās jomās:

 • Biznesa procesu analīze;
 • Biznesa procesu optimizēšana;
 • Finanšu vadība un grāmatvedība;
 • Personāla vadība.

Šī pakalpojuma mērķis ir palīdzēt uzņēmumam iezīmēt svarīgākos biznesa virzienus, nodrošināt stratēģijas ieviešanu un īstenošanu, izvērtēt biznesa procesus, funkcijas un virzienus biznesa procesu optimizācijai un efektivitātes paaugstināšanai.

Mūsu biznesa konsultāciju komanda izmanto inovatīvas un praktiskas metodes, lai rastu piemērotāko risinājumu jūsu biznesa vajadzībām, sniedz padomu finanšu un stratēģiskos jautājumos, kā arī sniedz konsultācijas jūsu biznesam atbilstošākās programmatūras izvēlē.

Sistēmu ieviešana

Projektu vadība

Mazos un jaunos uzņēmumos praktiski nekādi OZOLS ieviešanas darbi nav jāveic - ar datorprogrammu var sākt strādāt tūlīt pēc tās uzstādīšanas. Uzņēmuma informācijas aizpildīšanu, kontu plāna detalizāciju un citas informācijas papildināšanu var veikt darba gaitā.

Tomēr lielākos uzņēmumos sekmīgs darbs ar sistēmu iespējams tikai pēc uzņēmuma uzskaites sistēmas apzināšanas, dokumentu plūsmas formalizācijas, sistēmas ieviešanas mērķu un līdzekļu saskaņošanas. Uzņēmuma vadības sistēmas ieviešana ir pasākumu komplekss, kas nodrošina precīzu darba uzdevuma saņemšanu, finanšu uzskaites formalizāciju, programmatūras parametrizāciju, nepieciešamo datu ievadi, procesu optimizāciju un lietotāju apmācību.

Ieviešanas process dažāda lieluma uzņēmumos var būt atšķirīgs, tomēr gandrīz vienmēr tas sastāv no sekojošiem posmiem:

 • Uzņēmuma uzskaites sistēmas apzināšana;
 • Uzņēmuma uzskaites sistēmas optimizācija;
 • Programmatūras uzstādīšana;
 • Datu imports (migrācija) no citām sistēmām;
 • Sistēmas pielāgošana un papildināšana;
 • Lietotāju uzdevumu un pilnvaru noteikšana;
 • Sistēmas testēšana;
 • Lietotāju apmācība;
 • Lietotāju atbalsts darba uzsākšanā;
 • Sistēmas tālākā uzturēšana un apkalpošana.

Sistēmas ieviešanas pakalpojumi ir būtiski, jo ļauj uzņēmumam gūt maksimālo labumu no iegādātās programmatūras. Ieviešanas izmaksas ir atkarīgas no pasūtītāja prasību apjoma.

Datu imports

Sistēmā OZOLS no Jūsu vecajām sistēmām

Sistēmas OZOLS ieviešanas un tālākās ekspluatācijas laikā piedāvājam veikt datu importu no iepriekš lietotajām sistēmām vai datnēm.

Importējot datus, mēs varam būtiski samazināt mūsu klientu veicamo darba apjomu, īpaši, importējot tāda veida informāciju, kā partneru apraksti, pamatlīdzekļu kartiņas, personāla informācija vai preču uzskaites kartiņas.

Mums ir pieredze datu importēšanā gandrīz no visām Latvijā lietotajām grāmatvedības sistēmām un mums ir rīki, kas datu importēšanu ļauj veikt pietiekoši ātri un kvalitatīvi.

Tomēr jaunas sistēmas ieviešana mūsu klientiem bieži dod iespēju arī sakārtot uzskaiti, atbrīvojoties no veciem un nekvalitatīviem datiem, tāpēc mūsu pieredzē nav reti gadījumi, kad klienti pirms importēšanas pārskata un optimizē no vecās sistēmas izgūtos datus vai importē tikai atsevišķas datu tabulas.

Pirms sistēmas OZOLS ieviešanas mēs veicam klienta datu analīzi, kam bieži seko ievadīto datu, kā arī biznesa procesu optimizēšana. Līdz ar to lēmums par importējamo datu apjomu parasti tiek pieņemts sistēmas ieviešanas procesa laikā.

Integrēšana

Vienpusēja vai divpusēja sistēmu integrēšana

Sistēmu OZOLS iespējams sasaistīt jeb integrēt ar citām sistēmām, kā, piemēram, iekšējās uzskaites, ražošanas vai e-komercijas sistēmām.

Šādu sasaisti var veikt datu bāzes vai servera programmatūras līmenī, abos gadījumos nodrošinot vienvirziena vai divvirzienu datu apmaiņu. Datu pārraide var notikt gan reālajā laikā, gan periodiski.

Mums ir sistēmas OZOLS integrācijas pieredze dažādās vidēs, nodrošinot dažāda veida datu apmaiņu starp šīm sistēmām. Vienkāršākajos gadījumos tiek veikta integrācija datu bāzes līmenī, bet mēs esam arī izstrādājuši datu apmaiņas programmatūru, kas strādā pēc noteikta algoritma, veic datu pārbaudi un izmanto dažādus datu apmaiņas kanālus.

Sistēmanalīze

Prasību analīze un specifikācijas izstrāde

Lai veiksmīgi izveidotu un ieviestu resursu vadības sistēmu, ir nepieciešama pēc iespējas pilnīga informācija par uzņēmumu, tajā notiekošajiem procesiem, pasūtītāja prasībām, prioritātēm un plānotajām izmaiņām. Sistēmanalīzes rezultātā mēs iegūstam un apkopojam un dokumentējam iepriekš minēto informāciju.

Sistēmanalīzes rezultātā:

 • Pasūtītājs iegūst skaidru priekšstatu par veidojamo sistēmu;
 • Tiek izveidoti precīzi un viennozīmīgi formulēti darba uzdevumi izstrādātājiem;
 • Tiek dokumentētas pasūtītāja pašreizējās prasības un nākotnes vēlmes.

Help

Lietotāju palīdzības sistēma, kas sevī ietver sistēmas lietošanas instrukcijas

Uzņēmuma vadības sistēmai OZOLS interneta vidē esam izstrādājuši palīdzības sistēmu, kuras mērķis ir visiem sistēmas lietotājiem gan jaunajiem, gan pieredzes bagātajiem patstāvīgi apgūt programmu.

Palīdzības sistēmā ir aprakstīti: sistēmas lietošanas pamati, instrukcijas administratoriem, pamācības kas jāņem vērā uzsākot darbu ar programmu ieviešanas procesā, kā arī dažāda veida ieteikumi ikdienas darbam.

Palīdzības sistēma ir pieejama programmā, aktivizējot komandu Palīgs (F1) vai arī internetā: http://help.ozols.lv/