Padomi veiksmīgu attiecību veidošanai un uzturēšanai ar klientiem 

 

 

1) Detalizēti izjautājiet potenciālos klientus par to, ko tieši viņi sagaida no iespējamās sadarbības.
Pirmoreiz satiekoties ar potenciālo klientu, ir svarīgi noskaidrot, kādas tieši cerības klients liek uz attiecīgo pakalpojumu. Mums visiem, izvēloties jebkādu produktu vai pakalpojumu, ir idejas par tā sniegto rezultātu. Iztaujājot klientu par viņa cerībām un paskaidrojot, kas no tā visa ir un nav iespējams, var izvairīties no nepatīkamām sarunām nākotnē. 

2) Regulāra saziņa
Lai gan šis padoms sākotnēji var šķist pašsaprotams, pastāvīgas komunikācijas trūkums ir visbiežākais problēmu un neapmierinātības cēlonis. Pat ja dotajā mirklī nav specifiska ziņojuma, ir noderīgi ik pa laikam vienkārši pārliecināties, ka klientu vajadzības ir apmierinātas ne vien pietiekami, bet maksimāli iespēju robežās. Turklāt, šādas regulāras pārbaudes nodrošina nepārprotamu iespaidu par to, ka Jūsu uzņēmumā klienti ir svarīgi un tiek novērtēti un ka tiek darīts viss iespējamais, lai uzlabotu sniegtos pakalpojumus. Aptaujājiet savus par to, kādam komunikācijas veidam katrs dod priekšroku (telefons, e-pasts), un pieturieties pie šī veida turpmākajā komunikācijā.

3) Skaidri un laicīgi informē klientu par visām gaidāmajām izmaksām pilnā apmērā
Bieži vien neērtības sagādā pārrunas par budžetu un ar pakalpojumu piegādi saistītajām izmaksām. Šajā sakarā jau no sadarbības pirmsākumiem ir ieteicams ievērot “caurspīdīguma” politiku un nebaidīties no regulāriem dialogiem par budžetu. Negaidīts rēķins vai norunātās summas paaugstinājums nevienam nebūs patīkams pārsteigums, tāpēc vēlams vienmēr skaidri izskaidrot izmaksu lielumu, iespējamās papildus izmaksas, rēķinu piegādes veidu un grafiku un citas līdzīgas detaļas. Turklāt, šāds detalizēts izskaidrojums sniedz klientam izpratni par to, kā rodas norunātā summa un samazina sajūtu par pārmaksāšanu.

4) Personīgu attiecību veidošanai
Iespējams, ne visos gadījumos, bet svarīgāko klientu apkalpošanā, noderīgi ir piestrādāt arī pie nedaudz personīgāku attiecību veidošanas. Noteikti nenāks par ļaunu, ja atbildīgās personas svarīgā klient-uzņēmumā ne vien būs apmierinātas ar piedāvāto pakalpojumu, bet arī personīgi cienīs savus sadarbības partnerus. Dažkārt šādu personīgu piegājienu nodrošina vien nedaudz aktīvāka iedziļināšanās kāda konkrēta klienta apkalpošanā. Piemēram, vienkāršs e-pasts ar ziņu “Sveika! Šonedēļ nolēmu veltīt papildus laiku pie mūsu projekta, lai lietas virzītos uz priekšu vēl ātrāk. Arī mums ir svarīgi to pabeigt pēc iespējas ātrāk un labāk. Drīz došu ziņu par jaunumiem” jau radīs sajūtu par personiskākām rūpēm. 

5) Ieklausies (!) un uzdot jautājumus
Ne vienmēr viena klienta vajadzības sakrīt visu citu klientu vajadzībām. Uzņēmuma uzdevums ir uzklausīt un novērtēt katru klientu un tā prasības individuāli. Jau atkal, lai gan šis šķiet pašsaprotams ieteikums, uzklausīšana ir viens no visretāk pielietotajiem “rīkiem” darbā ar esošiem un potenciāliem klientiem. Dažkārt, gadās, ka klients nespēj precīzi noartikulēt savas vēlmes un prasības. Šādos gadījumos noder pavisam vienkāršs paņēmiens – atkārtot klienta teikto un pārjautāt, vai viss ir saprasts pareizi. Turklāt, arī šeit jāatceras padoms par paskaidrojošu jautājumu uzdošanu – to nekad nevar būt par daudz.

6) Esi atklāts
Dažkārt var būt grūti klientam teikt “diemžēl, mēs nespēsim Jums nodrošināt šo pakalpojumu/produktu”. Tajā pašā laikā noder atcerēties, ka mēs visi novērtējam atklātību un sajūtu, ka mūs nemēģina apvest ap stūri. Ja attiecīgajā situācijā nav iespējams sniegt kādas garantijas, to vēlams uzreiz ne tikai nostādīt kā faktu, bet arī izskaidrot iespējamos problēmu rašanās iemeslus. Šāda attieksme parāda profesionālismu, procesu pārdomāšanu un godīgumu – īpašības, kas mūsdienu tirgū tiek novērtētas arvien vairāk. 

7) Soli mazāk, izdari vairāk
Jūsu solījumi ir galvenā sastāvdaļa klientu cerību veidošanā. Tieši šī iemesla dēļ nav ieteicams apsolīt kaut ko, par ko Jums pašiem nav pilnīgas pārliecības. Pat ja gala iznākums būs samērā veiksmīgs, nepiepildītās cerības var atstāt nepatīkamu pēcgaršu un radīt iemeslu nākošreiz griezties pie kāda konkurenta. Toties, ja tiek izdarīts pat nedaudz vairāk par solīto, tas būs negaidīts un patīkams pārsteigums, kas noteikti nenovedīs pie konkurentu saraksta izskatīšanas.

8) Sniedz atskaites par padarīto
Iespējams, ne iemīļotākais nedēļas darbs, bet visnotaļ noteikti viens no svarīgākajiem. Regulāri piegādājot klientiem atskaites par padarīto un piemērus ar citu, līdzīgu gadījumu veiksmīgiem piemēriem, Jūs sniedzat klientiem labāku ieskatu par to, kā formējas jūsu piedāvātais produkts un pakalpojums gan kopumā, gan katrā individuālā gadījumā. Šīm atskaitēm nav vienmēr jābūt garām un apjomīgām. Vienkārši, īsi un regulāri e-pasti  ar paveiktajiem darbiem jau palīdzēs klientos radīt sajūtu par labi ieguldītiem līdzekļiem.