OZOLS moduļi

Sistēma sastāv no 12 pamatmoduļiem un daudzdimensiju virsgrāmatas.
Moduļus var sadalīt 4 grupās: personāla vadība, pārdošana, saimniecība un finanšu vadība.