OZOLS pamācības

Lai jaunos lietotājus iepazīstinātu ar biznesa vadības sistēmu OZOLS, esam sagatavojuši video pamācības.