Ozols Grupa ziedo VNF

Valmieras novada fonds ir sabiedriska labuma organizācija, kas dibināta, lai sekmētu Vidzemes sabiedrības izaugsmi, dzīves kvalitāti un ļautu iedzīvotājiem saprast, ka pašu spēkiem var izdarīt daudz labu darbu. Valmieras novada fonds piesaista finanšu līdzekļus un materiālās vērtības un koordinē ziedojumu un dāvinājumu sadali Vidzemes reģiona iedzīvotājiem.