Ozols 365

Labākā izvēle maziem uzņēmumiem

Ozols 365 ir pakalpojums, kas ļauj jebkuram uzņēmumam izmantot visas sistēmas OZOLS piedāvātās priekšrocības, izmantojot moderno SaaS (Software as a Service) piegādes modeli.

Izmantojiet visas sistēmas OZOLS piedāvātās iespējas par zemu, fiksētu mēneša maksu, bez nepieciešamības iegādāties un uzturēt serveri un programmatūras licences! Lietojot pakalpojumu Ozols 365, Jūs iegūsiet iespēju izmantot daudzdimensiju ERP (Enterprise Resource Planning) sistēmu, kas ļaus veikt detalizētu uzskaiti pa projektiem, objektiem, līgumiem, struktūrvienībām, budžetiem (finansējuma avotiem) un citiem klasifikatoriem.

Pakalpojumā Ozols 365 ietilpst:

  • Datu un programmatūras izvietošana uz lieljaudas serveriem ar ātrgaitas pieslēgumu;
  • Sistēmas regulāra atjaunošana un uzturēšana atbilstoši pastāvošajai likumdošanai;
  • Neierobežots lietotāju atbalsts caur lietotāju atbalsta sistēmu;
  • Profesionālas rūpes par Jūsu datu drošību.

Mūsu garantijas:

  • Mēs nodrošinām 99,95% sistēmas pieejamību jebkurā vietā un laikā;
  • Mūsu klientiem ir iespēja jebkurā laikā saņemt datu rezerves kopijas, no kurām iespējams atjaunot datu bāzi uz lokālā servera.

Kāpēc izvēlēties Ozols 365?

Vienkārša lietošana

Mēs esam pielikuši visas pūles, lai saviem klientiem maksimāli vienkāršotu sistēmas OZOLS lietošanu. Mēs parūpēsimies par sistēmas sākotnējo konfigurēšanu un citiem tehniskajiem aspektiem, dodot iespēju jebkuram uzņēmumam sākt lietot šo brīnišķīgo sistēmu tūlīt un tagad!

Darbs jebkurā vietā

Ozols 365 nodrošina iespēju strādāt reālajā laikā ģeogrāfiski attālinātās vietās: filiālēs, komandējumos, ceļā — visur, kur ir pieejams internets. Izmantojiet grāmatvedības un citus ārpakalpojumus, saglabājot pilnu piekļuvi visiem saņemtajiem un izrakstītajiem dokumentiem!

ERP priekšrocības

Lietojiet visas ERP sistēmas piedāvātās iespējas, tajā skaitā daudzdimensiju uzskaiti, modulāro funkcionalitāti un resursu plānošanas iespējas. Uzņēmumam augot un attīstoties, Ozols 365 piedāvās papildu iespējas, nodrošinot Jūsu biznesa attīstību!

Tarifu plāni

Izvēlieties Jūsu vajadzībām piemērotāko tarifu plānu

€25/mēn.

Starts

Noliktava
Preču uzskaite, vairumtirdzniecība
Norēķini
Rēķinu izrakstīšana, iepirkumi, norēķini ar piegādātājiem
Finanses
naudas līdzekļu uzskaite - bankas un kases dokumentu veidošana un grāmatošana
Grāmatvedība
Kontējumi, virsgrāmata, atskaišu sagatavošana, deklarācijas, EDS
Avansu norēķini
Saņemto uz izlietoto avansa summu uzskaite avansu norēķinu žurnālā
Pieteikties

€45/mēn.

Standarts

Noliktava
Preču uzskaite, vairumtirdzniecība
Norēķini
Rēķinu izrakstīšana, iepirkumi, norēķini ar piegādātājiem
Finanses
naudas līdzekļu uzskaite - bankas un kases dokumentu veidošana un grāmatošana
Grāmatvedība
Kontējumi, virsgrāmata, atskaišu sagatavošana, deklarācijas, EDS
Avansu norēķini
Saņemto uz izlietoto avansa summu uzskaite avansu norēķinu žurnālā
Dimensijas
Daudzdimensiju analītiskā uzskaite
Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu uzskaite un pārskats, atskaišu sagatavošana
Pieteikties