Ozollapa Nr. 21

 

Latvija sakopta Lielajā Talkā! 

Kā jau tas Latvijā ierasts, aprīļa pēdējā sestdienā, norisinājās Lielā Talka.
Lielajā Talkā mēs iesaistījāmies arī pagājušajā gadā, izgatavojot un izvietojot putnu būrīšus. Bija pagājis gads un vēlējāmies būrīšus iztīrīt, kā arī apskatīt, vai tie ir apdzīvoti. Bijām pārsteigti un priecīgi, vienā būrītī redzot veselas divas ligzdas, vienu otrai virsū - būrīti apdzīvojuši kādi mazi putni, visticamāk zīlītes. Arī citos būrīšos iztīrījām vecās ligzdas. Četros būrīšos putni vēl nebija paguvuši apmesties, tāpēc ceram uz iemītniekiem šogad!  


"Ozols Grupa" klientu aptauja

Lai uzlabotu komunikācijas kvalitāti, vēlamies noskaidrot Jūsu viedokli aptaujā par "Ozols Grupa" ārējo komunikāciju. Lūdzam veltīt 2-3 minūtes Jūsu laika aptaujas aizpildīšanai!

Atskats uz Vidzemes biznesa sadarbības kontaktirgu

Aprīļa beigās "Ozols Grupa" pārstāvji piedalījās Vidzemes biznesa sadarbības kontakttirgū Valmierā ar konsultāciju par IT sistēmām veiksmīgai uzņēmumu darbībai. 
Pateicamies pasākuma dalībniekiem par apmeklējumu un uz tikšanos citos pasākumos!