Ozollapa Nr. 1

 Sveicināti Ozollapas pirmajā izdevumā! SIA „Ozols Grupa” sirsnīgi sveic Jūs gada smaržīgākajos svētkos! Ar šī elektroniskā izdevuma palīdzību vēlamies Jūs turpmāk regulāri informēt par sistēmas OZOLS jaunumiem. Esam paredzējuši Jūs iepazīstināt ar jauninājumiem programmatūrā, aktualitātēm un labākajām darba metodēm, lietojot resursu vadības sistēmu OZOLS.

Brauc, Jānīt, nu no Rīgas,
Nu mēs tevi sagaidām:
Savus vārtus pušķojam
Ar ozola lapiņām

Klientu aptauja

Pateicamies visiem, kas piedalījās mūsu organizētajā jūnija klientu aptaujā. Mums bija svarīgi uzzināt Jūsu domas par to, kas Jums patīk OZOLS programmatūrā un mūsu sniegtajos pakalpojumos un kas mums ir jāuzlabo.

Mēs uzzinājām, ka OZOLS Jums šķiet efektīvs, vienkāršs un izdevīgs. Saņēmām arī tādas interesantas atbildes, ka OZOLS ir vienlaicīgi plašs, specifisks un vienkāršs. 86% mūsu aptaujāto klientu labprāt ieteiktu OZOLU citiem. Mums ir prieks par šādu raksturojumu!

Bet Jūsu atbildes parādīja, ka tādas jomas kā lietotāju atbalsts, komunikācija un klientu apkalpošanas ātrums mums ir krietni jāuzlabo. Mēs ļoti nopietni attiecamies pret Jūsu norādītajām problēmām un darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai uzlabotu savu darbu.