Ražošana

Ražošanas procesu pārvaldība, izejvielu un gatavās produkcijas uzskaite

Ražošanas procesu pārvaldība

Sistēma OZOLS nodrošina klientu pasūtījumu ievadi, ražošanas pasūtījumu plānošanu un izpildi, resursu plānošanu un piesaisti ražošanas procesiem, kā arī ražošanas procesu detaližciju, izmantojot sistēmā OZOLS iebūvētās dimensijas.

Izmantojot ražošanas modulī iebūvēto funkcionalitāti, uzņēmums iegūst iespējas uzskaitīt un automatizēt visu saimnieciskās darbības ciklu sākot ar izejvielu patēriņa kontroli, iepirkumu pārvaldību, ražošanas plānošanu un beidzot ar gatavo izstrādājumu radīšanu, izejvielu norakstīšanu un gatavās produkcijas uzskaiti un realizāciju.

Izejvielu un gatavās produkcijas uzskaite

Ražošanas procesa laikā no izejvielām tiek veidotas gatavās produkcijas vienības, tādējādi ražošanas noliktavā norakstot atbilstošos izejvielu daudzumus un gatavo produktu noliktavā veidojot saražotās produkcijas vienības.

 

Integrācija ar pērējiem OZOLS moduļiem

Visi ražošanas moduļa darba režīmi darbojas vienotā, integrētā sistēmā.

No klientu pasūtījumiem tiek ģenerēti rēķini, ražošanas pasūtījumi, pasūtījumi izejvielu piegādātājiem.  No klientu pasūtījumiem tiek veidotas izejošās pavadzīmes. Nevienā darba posmā nav nepieciešama vairākkārtēja vienu un to pašu datu ievade.

OZOLS nodrošina visu grāmatvedībā uzskaitāmo procesu dokumentu elastīgu, ātru un precīzu kontēšanu, tādā veidā ļaujot uzņēmuma grāmatvedības kontos un daudzdimensiju analītiskajā uzskaitē iegūt detalizētas atskaites par uzņēmuma resursu izlietojumu.