Virsgrāmata

galvenā sistēmas OZOLS finanšu uzskaites sastāvdaļa

Daudzdimensiju uzskaites sistēmas kodols

Virsgrāmata ir galvenā OZOLS finanšu uzskaites sastāvdaļa un daudzimensiju uzskaites sistēmas kodols. Virsgrāmatā tiek apkopoti grāmatojumi no visiem sistēmas moduļiem, kurus izmanto kontējumu atskaišu sagatavošanai. Tāpat Virsgrāmatā iespējams noteikt datu uzskaites dimensiju lietošanu un veikt ieņēmumu un izdevumu kontroli pa finanšu kategorijām un projektiem.

Pateicoties sistēmas OZOLS funkcionalitātei, Virsgrāmatā iespējama Kontu atlikumu ievade un pārvaldība, Valūtas kursu svārstību aprēķinu veikšana, Bilanču konsolidācija.

Virsgrāmatas atskaites

Virsgrāmatas atskaites nodrošina uzņēmuma finanšu datu attēlošanu dažādos griezumos:

 • VID atskaites un automatizētu deklarāciju sagatavošanu un eksportu uz VID EDS sistēmu.
 • Dimensiju apgrozījumu,
 • Grāmatojumu pārskatu,
 • Konta analītisko apgrozījumu, Konta atlikumu atskaiti, Konta izrakstu un korespondenci,
 • Operāciju pārskatu,
 • Summu pārbaudi,
 • Memoriālo orderi.

Sarakstu uzturēšana

Ar programmas palīdzību tiek uzturēti būtiskākie grāmatvedības sistēmas OZOLS saraksti:

 • Kontu plāns,
 • Dimensijas,
 • Kontu atlikumi finanšu gada sākumā,
 • Finanšu plāni.

Grāmatojumu pārvaldība

 • Grāmatojumu periodu veidošana un pārvaldība,
 • Grāmatojumu šablonu pārvaldība un kontu iestatīšana automatizēto grāmatojumu veikšanai,
 • Automatizētu kontu slēgšanas grāmatojumu veidošana.

Sarakstu uzturēšana

Ar programmas palīdzību tiek uzturēti būtiskākie grāmatvedības sistēmas OZOLS saraksti:

 • Kontu plāns,
 • Dimensijas,
 • Kontu atlikumi finanšu gada sākumā,
 • Finanšu plāni.