Noliktava

produktu uzskaite noliktavās ar detalizētu produktu kustības uzskaiti

Detalizēta produktu uzskaite

 • Tiek uzturēti brīvi definējami hierarhiski objektu, struktūrvienību, nomenklatūras un atbildīgo personu grupu saraksti, ar kuru palīdzību var sistematizēt un detalizēt krājumu un preču uzskaiti;

 • Katrai nomeklatūrai/precei var definēt materiāli atbildīgo personu;

 • Nomeklatūras/preces kartiņai iespējams pievienot attēlus.

Noliktavas dokumentu veidošana

Ar Noliktavas moduļa palīdzību, paredzēta sekojošu noliktavas dokumentu veidošana:

 • Nomenklatūras norakstīšana;

 • Nomenklatūras pārsūtīšana;

 • Cenošana;

 • Inventarizācijas dokumenti;

 • Kvalitātes dokumenti;

 • Ražošanas dokumentu veidošana;

 • Nomenklatūras atlikumi perioda sākumā.

Produktu kartiņas un produktu grupas

 • Produktu kartiņās ir iespēja saglabāt detalizētu informāciju par katra produkta īpašībām;

 • Produktu grupas nodrošina iespēju elastīgi tos klasificēt, apvienojot līdzīgus produktus grupās. Iespējams izmantot vairākus nosaukumus, kodus, tajā skaitā svītru kodus, kā arī saglabāt produkta aprakstu un attēlus;

 • Sistēmā paredzēta iespēja veikt preču komplektāciju un ražošanu, kā arī preču kustību – ienākšanu, realizāciju, norakstīšanu, iekšējo kustību u.c..

Preču uzskaites cenu automatizēts aprēķins

 • Iespējams izmantot FIFO un vidējo svērto uzskaites cenu aprēķinu, pieskaitījumus, dažādas nodokļu likmes noteiktām preču grupām un produktiem.

Atskaites un izdrukas

 • Noliktavas modulī iespējams pēc lietotāja izvēlētajiem filtrēšanas kritērijiem veidot dažādas atskaites, piemēram:

-          Nomeklatūras atlikumi;
-          Apgrozījums;
-          Nomeklatūras kustība;
-          Inventarizācija;
-          FIFO dokumentu uzskaite;
-          u.c.

 • Gan atskaitēm, gan dokumentiem pieejamas iepriekš sagatavotas izdrukas formas. Jebkurai atskaitei un dokumentu žurnālam iespējams pievienot vai noņemt papildus kolonnas. Iespējams veikt eksportu uz Microsoft Excel programmatūru.