Moduļi

Sistēma sastāv no 12 pamatmoduļiem un daudzdimensiju virsgrāmatas
Moduļus var sadalīt 4 grupās: personāla vadība, pārdošana, saimniecība un finanšu vadība

Virsgrāmata

sistēmas ozols daudzdimensiju uzskaites kodols

Galvenā OZOLS finanšu uzskaites sastāvdaļa un daudzimensiju uzskaites sistēmas kodols, kurā tiek apkopoti grāmatojumi no visiem sistēmas moduļiem, kontējumu atskaišu sagatavošanai.

Personāla vadība

uzņēmuma struktūras un štatu saraksta pārvaldība

Modulis sniedz iespējas uzņēmumu vadītājiem un personāla speciālistiem efektīvi organizēt personāla uzskaiti un pārvaldību, nodrošinot ērtu personāla informācijas ievadi, glabāšanu un analīzi.

Algu aprēķins

jebkura veida atalgojuma aprēķins un atskaites

Sistēma OZOLS nodrošina uzņēmuma darbinieku datu uzskaiti, algu aprēķinu un izmaksu atbilstoši likumdošanas prasībām, kā arī iespēju iegūt normatīvajos aktos noteiktas nepieciešamās atskaites un lietotāju vajadzībām atbilstošus analītiskos pārskatus.

Pārdošana

pārdošanas dokumentu sagatavošana, uzskaite un analīze

Norēķini paredzēti Pārdošanas dokumentu sagatavošanai un drukāšanai, norēķinu kontrolei ar pircējiem.

Klienti (CRM)

iepirkumu un pārdošanas dokumentu sagatavošana, uzskaite un analīze

Norēķini paredzēti Iepirkumu dokumentu uzskaitei un sistematizēšanai, Pārdošanas dokumentu sagatavošanai un drukāšanai, norēķinu kontrolei ar pircējiem un piegādātājiem.

Līgumu uzskaite

līgumu žurnāls ar piegādātājiem un klientiem

Līgumu uzskaite ir integrējams papildus modulis uzņēmuma vadības sistēmai OZOLS, kas paredzēts līgumu un ar to saistīto norēķinu dokumentu uzskaitei uzņēmumā.

Ražošana

iepirkumu un pārdošanas dokumentu sagatavošana, uzskaite un analīze

Norēķini paredzēti Iepirkumu dokumentu uzskaitei un sistematizēšanai, Pārdošanas dokumentu sagatavošanai un drukāšanai, norēķinu kontrolei ar pircējiem un piegādātājiem.

Noliktavas uzskaite

preču un krājumu detalizēta uzskaite noliktavās

Modulis dod iespēju veikt produktu uzskaiti neierobežota daudzuma noliktavās, nodrošinot detalizētu produktu kustības uzskaiti. Sistēmā paredzēta iespēja veikt preču komplektāciju un ražošanu, kā arī preču kustību – ienākšanu, realizāciju, norakstīšanu, iekšējo kustību u.c.

Iepirkumi

iebūvēta iespēja izmantot banku elektroniskās norēķinu sistēmas

Sistēma OZOLS nodrošina iespēju veikt maksājumu informācijas importu un eksportu ar populārākajām Latvijas komercbankām atbilstoši noteiktiem formātiem.

Pamatlīdzekļu uzskaite

uzņēmuma pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu uzskaite

Pamatlīdzekļu uzskaites modulis nodrošina pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu uzskaiti atbilstoši jebkuru uzņēmumu un Latvijas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām. Modulis ir pilnībā integrēts sistēmā OZOLS, kas novērš datu dubultas ievades nepieciešamību, automātiski veidojot pamatlīdzekļu ienākšanas dokumentus, kas kalpo par pamatu pamatlīdzekļu kartiņas izveidei.

Budžeta plānošana

izdevumu un ieņēmumu plānošana, koriģēšana un izpildes kontrole

Modulis nodrošina iespēju veikt budžeta ieņēmumu un izdevumu plānošanu un plānu izpildes kontroli. Ar šī moduļa palīdzību kredītrīkotāji var elektroniski iesniegt budžeta pieprasījumus.

Finanses

bankas un kases dokumentu veidošana un grāmatošana - naudas līdzekļu uzskaite

Modulis nodrošina iespēju veikt bankas un kases operāciju uzskaiti neierobežotā daudzumā norēķinu kontu un kasu. Visas naudas līdzekļu operācijas var attiecināt uz analītiskām dimensijām, attiecīgi dalot naudas plūsmu ar iespēju turpmāk analizēt un naudas plūsmu analītisko dimensiju griezumā, atdalīt PVN, automātiski ģenerēt paskaidrojumus un nodrošināt sasaisti ar norēķinu dokumentiem.

Avansu norēķini

saņemto uz izlietoto avansa summu uzskaite

Sistēma OZOLS nodrošina avansu norēķinu uzskaiti, definējot norēķinu personas un katrai norēķinu personai piesaistot analītiskas dimensijas tālākai automātiskai kontējuma veidošanai ar iespēju ierobežot izsniedzamā avansa summu.