Līgumu uzskaite

līgumu uzskaite un automātiska rēķinu izrakstīšana, saskaņā ar līguma nosacījumiem

Efektīvai uzņēmuma pārvaldībai un saimnieciskās darbības uzskaitei ir nepieciešama detalizēta norēķinu un finanšu dokumentu uzskaite, kā arī līgumu un citu uzņēmuma saistību pārskatāmība. 

Līgumu uzskaite ir integrējams papildus modulis uzņēmuma vadības sistēmai OZOLS, kas paredzēts līgumu un ar to saistīto norēķinu dokumentu uzskaitei uzņēmumā, nodrošinot iespēju izsekot līgumu izpildei, veicot līgumu saistību izpildes kontroli, finansējuma prognozi un līguma atlikumu aprēķinu, un iegūstot pārskatāmu rezultātu par visiem ar līgumu saistītajiem darījumiem – sākot no izrakstītajiem rēķiniem, līdz pat šo rēķinu apmaksai.

Detalizēta līgumu uzskaite

Modulis nodrošina iespēju pievienot līgumus vienotā sistēmā ar detalizētu informāciju:

 • Iespējams definēt līguma veidu, statusu, datumu, termiņu, līguma valodu, saistīt pievienotos līgumus ar to pielikumiem;

 • Sistēma automātiski ģenerē līguma numuru, taču ir iespējams mainīt gan līguma iekšējo, gan ārējo numuru;

 • Līgumā fiksētā partnera dati tiek ielādi automātiski no sistēmā pievienotās partnera kartiņas;

 • Līgumam iespējams pievienot ārējo saiti uz elektroniski izveidoto līgumu, kā arī pievienot līguma tekstu atsevišķā laukā;

 • Līgumam iespējams pievienot un mainīt līguma stadijas, kā arī pievienot dimensijas.

Automātiska rēķinu izrakstīšana

Līguma aprakstā iespējams definēt Līguma nosacījumos atrunātos pakalpojumus, kā rezultātā izmantojot līgumu uzskaites moduļa funkcionalitāti, iespējams sitēmā automātizēti ģenerēt ikmēneša, ceturkšņa vai gada rēķinus, kurus pēc tam izsūtīt klientiem.

Līgumu dokumenti

Izmantojot Līgumu dokumentus, iespējams pievienot:

 • Ieņēmumu, izdevumu vai sadarbības Līgumus Līgumu žurnālā;

 • Iepirkumu procedūras un Iepirkumus Iepirkumu žurnālā;

 • Pilnvaras;

 • Apmaksas plānus, kas balstās uz Līguma nosacījumiem.

Atskaites

Līgumu modulis nodrošina automatizētu atskaišu sagatvošanu, kas dod iespēju iegūt aktuālo informāciju par līgumu saistību izpildi, atskaitēs iegūstot detalizētu informāciju par līgumu darbības izpildi – ar līgumu saistīto ieņēmumu un izdevumu kontrole, līguma bilances saldo informācija, apgrozījuma dati, bilance, utt.

Moduļa priekšrocības

 • Ātra un ērta līgumu sagatavošana;
 • Sakārtota līgumu informācija;
 • Iespēja sekot līdzi līgumu izpildei un rēķinu apmaksai;
 • Līgumu analīzes iespējas dažādu dimensiju griezumā;
 • Līgumu saistību izpildes kontrole;
 • Maksājumu prognozes iespējas;
 • Ātra un ērta pilnvaru sagatavošana.