OZOLS laika josla

 • 2018

  CRM RISINĀJUMS

  Piedāvājam OZOLS klientiem integrētu CRM risinājumu

 • 2017

  PILNVEIDOTS PERSONĀLA VADĪBAS RISINĀJUMS

  Attīstīts un pilnveidots OZOLS personāla vadības risinājums

 • 2015

  JAUNA DIZAINA UN FUNKCIONALITĀTES MĀJAS LAPA

  Jaunā OZOLS mājas lapa (nu jau tās 4. versija) ir piemērota skatīšanai dažādās ierīcēs — galddatoros, portatīvajos datoros, planšetdatoros un viedtālruņos.

 • 2014

  VEIKSMĪGA SISTĒMAS PĀREJA UZ EIRO

  Visiem OZOLS klientiem tiek nodrošināta pāreja uz EIRO valūtu.

 • 2014

  PABEIGTS ĒDINĀŠANAS RISINĀJUMS

  Klientiem tiek prezentēts jaunais OZOLS ēdināšanas risinājums, kas pamatā paredzēts izmantošanai izglītības un medicīnas iestādēs precīzai uztūrvērtības un izejvielu uzskaitei, recepšu izveidošanai un ēdināšanas uzskaites vadībai un analīzei.

 • 2012

  MĀJAS LAPAS DIZAINA ATJAUNOŠANA

  Tiek publicēta OZOLS mājas lapas trešā versija.  http://arhivs.ozols.lv/ozols2012

 • 2011

  OZOLS BRENDINGS

  Tiek uzsākta sadarbība ar uzņēmumu Brand Eleven zīmola OZOLS re-brendingam, kas veiksmīgi noslēdzas, sagatavojot un apstiprinot jauno OZOLS vizuālo identitāti.

 • 2011

  SIA "OZOLS GRUPA" DIBINĀŠANA

  Tiek dibināts uzņēmums SIA „Ozols Grupa”, kas nodarbojas tikai un vienīgi ar sistēmas OZOLS izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu.

 • 2010

  OZOLS PERSONĀLA VADĪBAS RISINĀJUMS

  Tiek izstrādāts OZOLS personāla vadības modulis ar web saskarni.

 • 2009

  OZOLS APDROŠINĀŠANAS BROKERIEM

  Tiek izstrādāts OZOLS risinājums apdrošināšanas brokeru sabiedrībām.

 • 2008

  OZOLS DEGVIELAS TIRDZNIECĪBAS RISINĀJUMS

  Tiek izstrādāts jauns risinājums degvielas ražošanas un tirdzniecības nozarei un par OZOLS klientu kļūst Latvijas lielākais nodokļu maksātājs degvielas vairumtirgotājs Mažeiķu Nafta tirdzniecības nams (tagad pazīstams ar nosaukumu Orlen Latvija).

 • 2007

  JAUNA MĀJAS LAPA

  Tiek publicēta OZOLS mājas lapas jauna versija

 • 2006

  JAUNA VIZUĀLĀ IDENTITĀTE

  Tiek izstrādāta un apstiprināta jaunā OZOLS identitāte un logo

 • 2004

  OZOLS JŪRMALAS DOMĒ

  Vienoto sistēmu OZOLS sāk lietot Jūrmalas dome un tās 30 pašvaldību iestādes.

 • 2003

  SISTĒMU OZOLS SĀK LIETOT PAŠVALDĪBAS

  Sistēmu OZOLS sāk lietot Bauskas novada dome un pēc tās arī citas Latvijas pašvaldības.

 • 2003

  OZOLS LATVIJAS BANKĀ

  Sistēmu OZOLS sāk lietot Latvijas banka.

 • 2003

  OZOLS SQL EKSPLUATĀCIJAS UZSĀKŠANA

  Tiek modernizēti visi OZOLS moduļi, tajā skaitā arī algu aprēķins. Klientu dati pakāpeniski tiek pārcelti uz jauno sistēmu.

 • 2002

  SISTĒMAS MODERINĀZIJA

  Tiek uzsākta sistēmas OZOLS datu bāzes modernizācija uz Microsoft SQL Server datu bāzi. Tiek modernizētas datu struktūras, uzlaboti dimensiju klasifikatori, lietotāju autorizācijas mehānisms. Tiek izveidota viena klienta programma, kurā, atkarībā no piešķirtajām tiesībām, tiek nodrošināta katram lietotājam nepieciešamā funkcionalitāte.

 • 2001

  PIRMĀ OZOLS MĀJAS LAPA

  Tiek iedarbināta www.ozols.lv mājas lapa.

 • 2000

  PABEIGTA PIRMĀS OZOLS VERSIJAS IZSTRĀDE

  Visi sistēmas OZOLS moduļi, ieskaitot algu aprēķinu, ir izstrādāti un darbojas vienā datu bāzē. Katra moduļa klienta programma joprojām ir atsevišķi uzstādāma un palaižama uz klienta datora.  http://arhivs.ozols.lv/ozols2000


 • 1998

  OZOLS STILS

  Tiek izstrādāts pirmais OZOLS logotips un grafiskais stils. LR Patentu valdē tiek reģistrēta preču zīme OZOLS.

 • 1998

  OZOLS DZIMŠANAS DIENA

  Jaunajai sistēmai tiek dots vārds OZOLS. Sistēmas nosaukums tiek reģistrēts AKKA/LAA aģentūrā. Sistēmu OZOLS sāk lietot pirmie klienti.

 • 1997

  VIENOTAS GRĀMATVEDĪBAS SISTĒMAS IZVEIDE

  Tiek uzsākts darbs pie vienotas daudzdimensiju grāmatvedības sistēmas, kurā visi dati glabājas vienā Microsoft Visual FoxPro datu bāzē.

 • 1995

  ALGU APRĒĶINA PROGRAMMA WINDOWS VIDĒ

  Šī programma ir prototips šodien sistēmā OZOLS izmantotajam algu aprēķina modulim. Toreiz tika izstrādāti algu aprēķina pamatprincipi - algu aprēķins, izmantojot formula, algu ieejošo datu ievade un rezultātu aprēķins, algu pārrēķins.

 • 1994

  PIRMĀS WINDOWS GRĀMATVEDĪBAS PROGRAMMAS

  Šajā gadā tiek izveidotas grāmatvedības programmas „Norēķini”, „Banka”, „Kase”, „Dokumenti”; nedaudz vēlāk arī „Bilance”. Viss tika veidots toreiz jaunajā un daudzsološajā Windows 3.11 vidē.

 • 1991-1992

  IZVEIDOTA NOLIKTAVU VADĪBAS SISTĒMA

  Tiek izveidota pietiekoši sarežģīta un tam laikam progresīva noliktavu pārvaldības sistēma. Viena no prasībām, kas tika sekmīgi atrisināta — programatūrai jādarbojas datortīklā daudzlietotāju režīmā.

 • 1990

  PIRMĀ ALGU APRĒĶINA PROGRAMMA

  Programma tiek veidota, izmantojot datu bāžu vadības sistēmu FoxBase. Protams - tas notiek DOS vidē!