Kolēģu attiecības un darba vide

Arvien augošā skaitā uzņēmumu darba specifika turpina virzīties prom no individuāli orientētiem darbiem uz komandas darbu, kurā uzdevums var tikt paveikts tikai kopīgi sastrādājoties. Šādas pārmaiņas attiecīgi izmaina arī to, kā mums jāskatās uz kopējo darba kolektīva kultūru un darbinieku savstarpējo saskarsmi. Darbinieki viens uz otru spēj atstāt neizmērāmu iespaidu, pat spēcīgāku kā to spēj atstāt uzņēmuma vadība. Tajā pašā laikā šīs iespaids var būt gan pozitīvs, gan negatīvs.

Bieži kolēģi viens otram ir svarīgs informācijas avots, īpaši, kad vajadzīgs padoms vai arī ir radusies situācijā, kurā kādam no strādājošajiem nav pārliecības par to, ko darīt tālāk. Tāpat darba kolēģi spēj lielā mērā noteikt arī atsevišķu darbinieku viedokļus un attieksmes pret attiecīgo darba vietu. Kolēģu atbalsts un lieliskas darba attiecības ļoti bieži tieši korelē ar augstu darba apmierinātības līmeni, lielāku iesaisti uzņēmuma darbībā un augstāku lojalitāti pret uzņēmumu. Tāpat lieliska biroja vide pazemina neproduktīvā laika proporciju un novirzīšanos no darba aktualitātēm.

Uzņēmumiem jāpievērš vairāk uzmanības darbinieku savstarpējām attiecībām un jārod risinājumi to pastāvīgai uzlabošanai. Lielisks piemērs šādai darbībai ir daudzi no jaunajiem start-up uzņēmumiem, kuros nereti augsts darbinieku savstarpējās komunikācijas līmenis ir viena no galvenajām prioritātēm. Tieši šī iemesla dēļ uzņēmumi arvien vairāk izvēlas brīvā stilā iekārtotas biroja telpas, kur darbinieki var sanākt kopā un ērti socializēties savā starpā. Tāpat darba devēji var arī īpaši piedomāt pie aktivitātēm ārpus biroja un komandas nostiprināšanu dažādās saliedējošās aktivitātēs.

Darba vidi un savstarpējo komunikāciju noteikti uzlabos vienošanās par labo etiķeti un tās ievērošanu. Kā labu piemēru var minēt labi padarīto darbu atzīšanu un izcelšanu, tādējādi parādot to, kā kolēģi viens otru atbalsta. Šo labo etiķeti var izmantot arī kā limitējošu un mudinošu instrumentu, piemēram, savstarpējā profesionālajā komunikācijā. Vienojieties par kopīgu labāko risinājumu atbildēšanai uz e-pastiem, zvaniem un darbu uzticēšanai. Tas ļaus izvairīties no ilgas neatbildēšanas uz svarīgiem ziņojumiem, kā arī dažādiem pārpratumiem, kas var rasties darbu deleģēšanas procesā. Līdzīgi varat vienoties par biroja sadzīves noteikumiem, lai visiem taptu skaidrs tas, ka, piemēram, dziedāšana pie sevis vai ilgstoša nagu graušana citiem var būt ļoti nepatīkama.

Vienkāršas un pat triviālas darbības bieži tiek novērtētas par zemu biroja pozitīvās gaisotnes celšanā. Tādi salīdzinoši nelieli žesti, kā kolēģu vai padotu uzcienāšana ar gardiem našķiem vai jaunu tradīciju izveidošana, bieži vien ir tas, ka galu galā arī izveido tieši jūsu komandas kultūru. Nav iemesla bailēm eksperimentēt, droši mudini kolēģus vai padotos uz jaunām aktivitātēm un idejām, un kopā jums izdosies!