Klients sagaida arvien vairāk

Nenoliedzams ir fakts, ka moderno tehnoloģiju paātrinātajā attīstībā patērētāji no jebkura piegādātāja un ražotāja sagaida arvien vairāk, it sevišķi klientu apkalpošanā. Aptauju rezultāti rāda, ka patērētāji uzskata, ka 24-7 klientu apkalpošanas servisam būtu jābūt ierastai parādībai. Modernais klients vēlas, lai viņa jautājumi un neskaidrības tiktu adresētas skaidri, uzreiz un caur viņa izvēlēto komunikācijas kanālu. Tāpat viņš vairs nevēlas tolerēt bezpersonisku apkalpošanu un sagaida īpašu pieeju sev kā klientam, neatkarīgi no produkta vai uzņēmuma lieluma.  Plašā piedāvājuma un sīvās tirgus konkurences dēļ, patērētāji uzskata sevi par sadarbības noteicējiem un nebaidās pāriet pie konkurentiem, kā arī dažādi vokalizēt savu viedokli un neapmierinātību, piemēram, sociālajos tīklos. Lai gan klienti nelabprāt atbild uz uzņēmumu izsūtītajām apmierinātības aptaujām, tie nereti izvēlas sniegt savas atsauksmes netieši – publicējot sevis sakāmo jau pieminētajos sociālajos tīklos, Pinterest, Snapchat utml. 

Pēdējo gadu laikā globālā līmenī klientu apmierinātības līmenis lielākoties turpina krist. Piemēram, Amerikas Savienotajās Valstīs nacionālais patērētāju apmierinātības indeks ir zemākais pēdējo deviņu gadu laikā. Līdzīgas tendences manāmas arī citos reģionos un specifiskās nozarēs, piemēram, e-komercijā, pilnas apkalpošanas restorānos, universālveikalos u.c. Cenšoties uzlabot esošo situāciju ražotāji un pakalpojumu sniedzēji ir sākuši veikt īpaši lielus ieguldījumus klientu apkalpošanas servisa uzlabošanā. Īpaši izceļas e-komercijas nozare, kurā, esošo klientu noturēšanai tiek patērēts gandrīz tik pat daudz līdzekļu (45%) cik jaunu klientu piesaistei (55%). 

Protams, zīmoli un uzņēmumi neignorē šīs negatīvās tendences un, balstoties uz pētījumiem un atsauksmēm, cenšas izstrādāt pēc iespējas izsmalcinātākās stratēģijas apmierinātības paaugstināšanai. Taču novērojumi rāda, ka izveidotie rīcības plāni nereti rotā tikai papīru lapaspuses, un uzņēmumiem ir manāmas problēmas tos realizēt dzīvē vai arī realizēt pilnīgi. Klientu atsauksmes un kritika nenoliedzami tiek ņemta vērā, tomēr patērētāji nevērtē uzņēmumus pēc to rīcības plāna, bet gan izdarītā. Iespējams, uzņēmumiem vajadzētu pievērst proporcionāli mazāk laika datu ievākšanai un vairāk koncentrēties uz konkrētiem rīcības soļiem.

Straujš pieaugums jau no 2009. gada ir novērojams ar klientu pieredzes analīzi un izvērtēšanu saistītās profesijās. Uzņēmumi cenšas ieraudzīt lietotāju pieredzi ar attiecīgo produktu no pēc iespējas vairāk perspektīvām. Populāri ir palikuši tādi koncepti kā lietotāju piepūles rezultāts (customer effort score) vai  lietotāja pieredzes plānošana (customer journey mapping). Attiecīgi, tā vietā, lai koncentrētos tikai uz sava produkta pieredzes plusiem, ražotāji un pakalpojumu sniedzēji mēģina vairāk izprast šīs pieredzes ne tik patīkamos aspektus tieši no klienta skatu punkta. Tāpat, lietotāja pieredzes plānošanas gadījumā produkta lietošanas pieredze tiek uztverta kā viens veselums, nevis atsevišķu darbību kopums, pieņemot, ka patērētājs savu viedokli par produktu veido balstoties tieši uz vispārējo pieredzi. 

Līdz ar visu augstāk minēto, manāma izaugsme novērojama arī ar lietotāju pieredzi saistītajās tehnoloģijās, it īpaši to integrācijā ar jau esošajām mārketinga tehnoloģijām. Ievācot un apkopojot datus, lielākie no ražotājiem cenšas izstrādāt pēc iespējas izsmalcinātākas tehnoloģijas personalizētai un individualizētai lietotāju pieredzei. Šādu tehnoloģiju izstrāde ir īpaša, jo prasa apvienot cilvēku radošumu un detalizētu jau esošo tehnoloģiju adaptāciju un pilnveidošanu. 

Turklāt, ar lietotāju pieredzi saistītajām tehnoloģijām ir ne tikai jāattīstās kā inovatīvam risinājumam, tām ir arī jāpielāgojas nepārtrauktajām pārmaiņām tehnoloģiju lietošanas tendencēs. Piemēram, izteikto mobilo risināju pieprasījumam. Globālā mērogā cilvēki izvēlās savas mobilās ierīces, kā galveno komunicēšanas kanālu, un, ja attiecīgā klientu un lietotāju apkalpošanas tehnoloģija vai risinājums uzreiz nav pieejams arī mobilā versijā, tas var nesasniegt pietiekamu daudzumu savas mērķauditorijas un veikt savu galveno funkciju – atvieglot mūsu pieredzi.