Virsraksts

Aicinām apgūt programmatūru OZOLS pie mūsu sadarbības partnera AS "Datorzinību centrs" 3 dienu mācību kursos!

Lai paātrinātu un efektivizētu programmatūras Ozols jauno lietotāju apmācību, SIA „Ozols Grupa” 2014. gadā uzsāka sadarbību ar pieredzējušu datorzinību pasniedzēju komandu – AS „Datorzinību centrs”. Uzsāktās sadarbības rezultātā ir izveidots mācību programmas „Pamatkurss resursu pārvaldības sistēmā OZOLS” saturs, kā arī mācības ietvertas mazo un mikro uzņēmumu apmācību projektā MMU, ko līdzfinansē Eiropas Savienība un IKT nozare.

SIA „Ozols Grupa” valdes priekšsēdētājs Arnis Putniņš uzsver: „Sadarbība ar „Datorzinību centru” ir svarīgs solis mūsu jauno lietotāju apmācībā. Ja līdz šim vienīgā iespēja, kā apgūt sistēmu, bija OZOLS konsultantu nodrošinātās individuālās mācības vai pašmācība, lasot instrukcijas, tad šobrīd klients var izvēlēties arī lielisko iespēju apgūt programmatūru četru dienu kursos pie profesionāliem pasniedzējiem, papildus vēl saņemot bezmaksas mācību vidi pēc kursu beigšanas. Turklāt, pateicoties Eiropas Savienības un IKT nozares līdzfinansējumam, šis apmācību kurss maksā tikai 50 eiro!”.

Pieteikties mācībām tiek aicināts jebkurš programmatūras OZOLS interesents – gan esošo OZOLS klientu jaunie darbinieki, kas uzsāk darbu ar programmu, gan jaunie lietotāji, gan grāmatveži, kas tikai plāno strādāt ar OZOLU.

Aktuālais kurss: 2015. gada 26., 29., 30. jūnijs

Kopējais mācību ilgums: 24 akadēmiskās stundas, trīs nodarbības

Mācību laiks: no 10:00 līdz 17.15 (divas kafijas pauzes un brīvais laiks pusdienām)

Kursa mērķis: sniegt vispārīgu priekšstatu, kā strādāt resursu pārvaldības sistēmā "OZOLS"

Kursa auditorija: sistēmas Ozols lietotāji bez priekšzināšanām vai ar nelielu lietošanas pieredzi

Kursa norises vieta: Lāčplēša iela 41, AS "Datorzinību centrs" telpas

Kursa izmaksas: pilnā kursa cena ir 300.00 eur + PVN, mikro un mazo uzņēmumu pārstāvji, reģistrējoties un kvalificējoties mācībām, var saņemt Eiropas Savienības un IKT nozares līdzfinansējumu, par 4 dienu mācību kursu maksājot 50.00 eur + PVN

Mācību noslēgumā tiek izsniegti sertifikāti par kursa apgūšanu

Pieteikties kursam

Kursa programma

Darba uzsākšana sistēmā OZOLS
Sistēmas iestatījumu pārskats un to pielāgošana

1. Darba uzsākšana sistēmā Ozols: pieslēgšanās sistēmai, sākumlogs un darba režīmu izkārtojums, biežāk lietoto darba režīmu kataloga veidošana, īsinājumtaustiņu izmantošana, palīdzība un atbalsts.

2. Sistēmas iestatījumu pārskats un to pielāgošana:  konfigurācijas iestatījumu pārskats,  kopējo sarakstu pielāgošana,  atsevišķi dokumentu veidošanas saraksti.

Uzņēmuma pamatdatu norādīšana sistēmā
Darbs ar finanšu un norēķinu dokumentiem

3. Uzņēmuma pamatdatu norādīšana sistēmā: informācija par uzņēmumu, partnera izveidošana, kontu sākuma atlikumi.

4. Darbs ar finanšu un norēķinu dokumentiem:  finanšu dokumenti,  banka un kase,  avansu uzskaite,  datu apmaiņa ar banku,  dokumentu atskaišu veidošana.

Personāls un algu uzskaite
Pamatlīdzekļu uzskaite un nolietojums

5. Personāls un algu uzskaite: darbinieka pieņemšana darbā, notikumu reģistrēšana, algu aprēķins, algu un izmaksu atskaites, algu konfigurācijas iestatījumi.

6. Pamatlīdzekļu uzskaite un nolietojums: pamatlīdzekļu kategoriju klasifikatora iestatījumi, pamatlīdzekļu uzskaite un grāmatošana, nolietojuma aprēķins finanšu un nodokļu vajadzībām, atskaišu un pārskatu sagatavošana.

Preču un krājumu uzskaite un tirdzniecība
Citas atskaites un pārskati

7. Preču un krājumu uzskaite un tirdzniecība: noliktavas pamata iestatījumi, nomenklatūras kartiņas veidošana, darbs ar noliktavas dokumentiem, atskaišu un izdruku iegūšana.

8. Citas atskaites un pārskati: PVN mēneša deklarācija, PVN: pārskats par priekšnodokļa summām, PVN: pārskats par priekšnodokļa summām ES, peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance, naudas plūsmas pārskats.