Iepirkumi

preču un krājumu detalizēta uzskaite noliktavās

Iepirkumu dokumentu uzskaite

Sistēmā tiek veikta iepirkumu dokumentu uzskaite. Var veidot vairākus dokumentu veidus – rēķins, pavadzīme, kredītrēķins u.c. Iepirkumu dokumentu žurnālā iespējams atlasīt dokumentus pa dažādiem filtrēšanas parametriem.

Iepirkumu dokumentu pievienošana

Izmantojot Iepirkuma dokumentus, tiek ievadīti uzņēmumā saņemtie pakalpojumi/preces/krājumi un pamatlīdzekļi, tādejādi veicot norēķinu uzskaiti ar piegādātājiem.Iepirkumu dokumentu ievadei var izmantot dažādus dokumenta veidus, kurus iespējams definēt Norēķinu Sarakstos

Savstarpējo norēķinu salīdzināšanas un dzēšanas akti 

  • Iepirkumu modulī iespējams izveidot savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu, ko var iegrāmatot, dzēšot uzņēmuma saistības un pircēju parādu, kā arī veikt dokumenta saistīšanu, lai samazinātu dokumentu parādu summas;

  • Savstarpējo norēķinu salīdzināšanas akti tiek veidoti, lai salīdzinātu savstarpējos atlikumus. Savstarpējo norēķinu salīdzināšanas akta saturs tiek aizpildīts no pirmdokumentiem (dokuments, datums, parāda summa) vai no grāmatojuma (virsgrāmatas).

Iepirkumu dokumentu atskaites

Iepirkumu modulī iespējams pēc lietotāja izvēlētajiem filtrēšanas kritērijiem veidot dažādas atskaites, piemēram:

  • Neapmaksātie iepirkumu dokumenti
  • Norēķinu atlikumu salīdzināšana u.c.

 
Gan atskaitēm, gan dokumentiem pieejamas iepriekš sagatavotas izdrukas formas. Jebkurai atskaitei un dokumentu žurnālam iespējams pievienot vai noņemt papildus kolonnas. Iespējams veikt eksportu uz Microsoft Excel programmatūru.