Fotokonkursa nolikums

„Latvijas skaistākie ozoli 2017”

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Konkursu rīko SIA „Ozols Grupa”, reģistrācijas numurs: 40103345463, adrese: Vienības gatve 109, Rīga, LV­1058, Latvija, e-pasts: info@ozols.lv, tālr.: 67289211.

1.2. Konkursa mērķis ir Latvijas ozolu apzināšana, to fotoattēlu dažādos gadalaikos un laika apstākļos atlase un publicēšana ar nolūku parādīt Latvijas valsts iedzīvotājiem un viesiem Latvijas dabas skaistumu un īpatnību, popularizēt latviešu tradīcijas un stiprināt latviešu nacionālo identitāti.

1.3. Fotoattēlus konkursam var iesūtīt termiņā no 2017. gada 16. jūnija līdz 2017. gada 1. novembrim.

1.4. Fotoattēlus konkursam drīkst iesūtīt ikviena persona bez vecuma, nacionalitātes vai tautības ierobežojuma. Fotokonkursam savus darbus drīkst iesūtīt gan profesionāļi, gan fotogrāfi-amatieri.

1.5. Iesūtītajos fotoattēlos ir jābūt redzamam (-iem) Latvijā augošam (-iem) ozolam (-iem).

1.5. Iesūtītos fotoattēlus izskata SIA „Ozols Grupa” žūrijas komisija un attēlus, kas atbilst nosacījumiem, publicē SIA „Ozols Grupa” Facebook lapā katru trešdienu no 2017. gada 21. jūnija līdz 8. novembrim.

1.6. Konkursa norises laikā par iesūtītajiem fotoattēliem ir iespējams nobalsot SIA „Ozols Grupa” Facebook lapā. Katra mēneša beigās fotoattēla, kas ieguvis visvairāk atzīmju „Like” jeb „Patīk”, autors (-e) saņems pārsteiguma balvu no SIA „Ozols Grupa”. Balvu ir iespējams izņemt SIA „Ozols Grupa” birojā Vienības gatvē 109 divu nedēļu laikā kopš dienas, kad fotoattēla autors tiek informēts par balvas iegūšanu. Balva nav maināma pret naudu.

1.7. Gada noslēgumā SIA „Ozols Grupa” ar speciāli šim konkursam izveidotas žūrijas komisijas palīdzību, kā arī ņemot vērā Facebook lietotāju balsojuma rezultātus, noteiks 12 fotoattēlus, kuri tiks iekļauti 2018. gada kalendārā „Latvijas skaistākie ozoli”.

1.8. Fotoattēlu autori, kuru fotoattēli tiks drukāti kalendārā, saņems 5 kalendāru eksemplārus, kā arī kalendārā tiks norādīts fotoattēla autora (-es) vārds, uzvārds un mājas lapa (ja tāda ir).

1.9. Viena persona konkursam drīkst iesūtīt neierobežotu skaitu fotoattēlu.

1.10. Konkursa nolikums ir atrodams SIA „Ozols Grupa” mājas lapā.

2. FOTOATTĒLU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN TEHNISKĀS PRASĪBAS

2.1. Fotoattēliem ir jābūt .tiff vai .jpg formātā.

2.2. Fotoattēli pievienojami tiešsaistes formā SIA „Ozols Grupa” mājas lapā. Iesniedzot katru attēlu, nepieciešams aizpildīt sekojošus datus: autora (-es) vārds, uzvārds, mājas lapa (ja ir), personas kontaktinformācija (e-pasta adrese un tālruņa numurs), īss fotoattēla apraksts, kā arī jānorāda fotogrāfijā attēlotā ozola prezīcu vai aptuvenu atrašanās vietu (rajonu, pilsētu vai novadu).

2.2.1.Iesniedzot fotoattēlu, tās autors (-e) piekrīt tam, ka fotogrāfijā attēlotā ozola ģeogrāfiskās koordinātas tiks izmantotas Latvijas skaistāko ozolu interaktīvās kartes izveidē.

2.2.2. Tiešsaistes formā ir iespējams norādīt vai nenorādīt mēnesi (-šus), kuros darba autors (-e) 2018. gada kalendārā vēlētos redzēt nodrukātu konkrēto fotoattēlu. SIA „Ozols Grupa” patur tiesības kalendāra maketēšanas laikā attiecīgo mēnesi (-šus) mainīt pēc saviem ieskatiem.

2.3. Fotoattēlus var iesniegt tikai autori, kuri, iesniedzot fotoattēlus, apliecina, ka tiem personīgi un nedalīti pieder visas darba autortiesības.

2.4. Fotoattēla īsākajai malai jābūt ne mazākai par 2800 pikseļiem. Tiff formāta gadījumā attēliem jābūt ar izšķirtspēju, kas nav mazāka par 300 dpi. SIA „Ozols Grupa” patur tiesības kalendāra maketēšanas laikā veikt malu apgriešanu fotoattēliem, ja to formāts neatbilst šajā nolikuma punktā noteiktajam, ar nosacījumu, ka apgriešanas rezultātā fotoattēla īsākā mala nav mazāka par 2800 pikseļiem.

2.5. Pieļaujamais iesūtāmo fotoattēlu pēcapstrādes veids ir malu apgriešana, gaišuma, krāsu piesātinājuma, kontrasta un baltās krāsas balansa korekcijas. Konkursā netiek pieņemti attēli ar kolāžām, kā arī kombinētie kadri.

2.6. Iesūtītie fotoattēli ir to iesūtītāju īpašums, bet, pievienojot fotoattēlu tiešsaistes formā, tā autors (-e) fotoattēlu atļauj izmantot SIA „Ozols Grupa” pašreklāmas materiālos, publicējot to drukātā veidā, kā arī internetā un sociālajos tīklos.

2.7. Vienu fotogrāfiju SIA „Ozols Grupa” fotokonkursam „Latvijas skaistākie ozoli” var iesūtīt tikai vienu reizi. Iepriekšējo gadu konkursiem iesūtītie attēli fotokonkursā atkārtoti nepiedalās.

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

3.1. Iesūtot fotoattēlus, autors apliecina, ka ir izlasījis šo nolikumu, to saprot un piekrīt tā nosacījumiem.

3.2. Kontaktinformācija: SIA „Ozols Grupa”, e-pasts: info@ozols.lv, tālrunis: 67289211.

Iesūtīt fotoattēlu