Fotokonkursa nolikums

„Latvijas skaistākie ozoli 2015”

 
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Konkursu rīko SIA „Ozols Grupa”, reģistrācijas numurs: 40103345463, adrese: Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, Latvija, e-pasts: fotokonkurss@ozols.lv, tālr.: 67289211.

1.2.   Konkursa mērķis – Latvijas ozolu fotoattēlu dažādos gadalaikos un laika apstākļos apzināšana, atlase un publicēšana ar mērķi parādīt Latvijas iedzīvotājiem un viesiem Latvijas ozolu spēku, skaistumu, popularizēt latviešu tradīcijas un stiprināt latviešu nacionālo identitāti.

1.3. Konkursa termiņš: no 2015. gada 1. augusta līdz 2015. gada 22. novembrim.

1.4. Fotoattēlus izskata SIA „Ozols Grupa” komisija un attēlus, kas atbilst nosacījumiem, publicē Ozols Grupa facebook lapā.

1.5. Par publicētajiem fotoattēliem iespējams balsot mājas lapā un konkursa noslēgumā pēc facebook lietotāju balsojuma rezultātiem (vairāk ieguvušo atzīmju „Patīk)” tiek noteikti skaistākie ozolu attēli.

1.5.1. Gada noslēgumā labāko fotoattēlu autori pēc balsojuma rezultātiem un SIA „Ozols Grupa” komisijas simpātijas tiks aicināti uz pasākumu-izstādi.

1.6. Fotogrāfijas, kas būs savākušas lielāko balsojumu skaitu, kā arī SIA „Ozols Grupa” komisijas simpātijas, tiks drukātas SIA „Ozols Grupa” 2016. gada kalendārā.

1.7. Fotoattēlu autori, kuru fotoattēli tiks drukāti kalendārā, saņems 5 kalendāru eksemplārus, kā arī kalendārā tiks norādīts fotoattēla autora vārds, uzvārds un mājas lapa (ja tāda ir).

1.8. Viena persona konkursam drīkst iesūtīt neierobežotu skaitu fotoattēlu.

1.9. Konkursa nolikums ir apskatāms SIA „Ozols Grupa” mājas lapā.

 
2. FOTOATTĒLU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN TEHNISKĀS PRASĪBAS

2.1. Fotoattēliem ir jābūt .tiff vai .jpg formātā.

2.2. Fotoattēli pievienojami tiešsaistes formā, katru fotogrāfiju iesniedzot aizpildot nepieciešamos datus.

2.3. Fotoattēlus var iesniegt tikai autori, kuri, iesniedzot fotoattēlus, apliecina, ka tiem personīgi un nedalīti pieder visas darba autortiesības.

2.4.        Fotoattēlu, kas tiek iesūtīti konkursam, īsākajai malai jābūt ne mazāk par 2800 pikseļiem. Tiff formāta gadījumā attēliem jābūt ar izšķirtspēju, ne mazāku par 300 dpi.

2.5. Ar grafiskā dizaina programmām modificēti fotoattēli konkursā nepiedalās. Pieļaujamais apstrādes veids – gaišuma, kontrasta, baltās krāsas balansa korekcijas. Konkursā nepiedalīsies attēli ar kolāžām, mozaīkām, kombinētie kadri.

2.6. Iesūtītie fotoattēli ir to iesūtītāju īpašums, taču pievienojot fotoattēlu tiešsaistes formā, fotoattēla autors fotoattēlu atļauj izmantot SIA „Ozols Grupa” pašreklāmas materiālos, publicēt bildes internetā, sociālajos tīklos.

2.7. Vienu fotogrāfiju „Ozols Grupa” fotokonkursam „Latvijas skaistākie ozoli 2015” var iesūtīt tikai vienu reizi. Pagājušo gadu konkursiem iesūtītie attēli fotokonkursā nepiedalās.

2.8. Fotokonkursā nepiedalās fotogrāfiju varianti – vairāki līdzīgi attēli – uzņemti pēc kārtas, no līdzīga skatu punkta, tuvā laika intervālā.

 
3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

3.1. Iesūtot fotoattēlus, autors apliecina, ka ir izlasījis šo nolikumu, to saprot un piekrīt tā nosacījumiem.

3.2. Kontaktinformācija: SIA „Ozols Grupa”, e-pasts: info@ozols.lv, tālrunis: 67289211.

← Fotokonkurss „Latvijas skaistākie ozoli” 2015