Finanses

naudas līdzekļu uzskaite: bankas un kases dokumentu veidošana un grāmatošana

Kases operāciju uzskaite

 • Kases ieņēmumu un izdevumu orderu sagatavošana un izdruka;

 • Kases grāmatas veidošana un izdruka;

 • Kases dokumentu žurnālu izdruka;

 • Darījumu apliecinošo kvīšu izlietojuma uzskaite;

 • Kases operāciju uzskaite valūtā.

Bankas operāciju uzskaite

 • Bankas ieņēmumu un izdevumu dokumentu sagatavošana un sistematizēšana dokumentu žurnālos;

 • Neierobežota skaita banku kontu uzturēšana;

 • Bankas operāciju uzskaite dažādās valūtās;

 • Konta izraksta sagatavošana salīdzināšanai ar bankas datiem;

 • Bankas dokumentu imports un eksports uz Elektronisko norēķinu sistēmām.

Atskaites un izdrukas

Finanšu modulī iespējams pēc lietotāja izvēlētajiem filtrēšanas kritērijiem veidot dažādas atskaites, piemēram:

 • Bankas konta izraksts (ja korekti importēti dati no bankas, ienākošie un izejošie finansu dati informācija būs aktuāla arī OZOLĀ);
 • Ieņēmumi no pircējiem;
 • Izdevumi piegādātājiem;
 • Kases grāmata u.c. 

Gan atskaitēm, gan dokumentiem pieejamas iepriekš sagatavotas izdrukas formas. Jebkurai atskaitei un dokumentu žurnālam iespējams pievienot vai noņemt papildus kolonnas. Iespējams veikt eksportu uz Microsoft Excel programmatūru.