Risinājums  ēdināšanas uzskaitei un kontrolei

Piemērotākais risinājums ēdināšanas plānošanai un kontrolei

OZOLS ēdināšanas risinājums paredzēts pašvaldību un privātajām izglītības un medicīnas iestādēm, kā arī ēdināšanas uzņēmumiem. Šis risinājums atvieglo ikdienu noliktavas pārziņiem, medmāsām, pavāriem, grāmatvežiem.

Modulis palīdz veidot optimālu ēdienkarti katrai vecuma un diētas grupai, atbilstoši MK noteikumiem Nr.172. Ar šī moduļa palīdzību iespējams kontrolēt katras ēdienreizes, dienas un nedēļas uzturvērtību, kā arī svara un produktu lietošanas biežuma normas.

Tā kā ēdināšanas risinājums ir saistīts ar vienoto uzņēmuma vadības sistēmu OZOLS un tā noliktavas vadību, produktu patēriņu un atlikumu kontrole ir ātra un ērta.

Optimāla ēdināšanas plānošana un kontrole

Modulis sastāv no:

 • Ēdienkartes dokumentiem, kas sevī ietver ēdienkarti, receptes un produktu uzskaiti;
 • Kalkulatora, kurā tiek veidota un uzskaitīta ēdienkarte, kas tiek dalīta pa struktūrvienībām, vecuma un diētas grupām, ēdienreizes un datuma;
 • Atskaitēm: apstiprinātās ēdienkartes, pavārgrāmata un pārskats par periodu, kā arī perspektīvās ēdienkartes. Pēc klienta pasūtījuma iespējams pielāgot un izveidot papildu atskaites.

Moduļa priekšrocības

Sistēmas OZOLS ēdināšanas risinājums atvieglo ikdienas darbu:

 • Nemainīgās receptes nepieciešams ievadīt tikai vienu reizi;
 • Ēdienkartes izstrāde un kalkulācija ir maksimāli atvieglota;
 • Ir iespēja plānot un kontrolēt ēdienkarti – sistēma veic uzturvērtību, svara un produktu grupu lietošanas biežuma normu kontroli katrā ēdienreizē, dienā un nedēļā;
 • Iespējams ātri un ērti plānot ēdināšanu neierobežota skaita ēdināšanas iestādēs;
 • Ēdienkarte piesaistāma konkrētai vecuma vai veselības stāvokļa grupai;
 • Integrācija ar OZOLS noliktavu nodrošina ātru un pārskatāmu produktu atlikumu pārskatīšanu un kontroli;
 • Iespēja veidot dažādas atskaites un plānot ēdienkarti neierobežotu laiku uz priekšu;
 • Informācijas apmaiņa ar grāmatvedi un noliktavas pārzini, automatizēta saņemto rēķinu apmaksa, izmaksu kontrole un analīze, uzņēmuma vadības operatīva piekļuve datiem.

Moduļa daudzfunkcionalitāte

 • Iespēja grupēt ēdienkarti pa ēdnīcām, iestādēm, vecuma un veselības grupām;
 • Uzturvērtību, svara un produktu grupu lietošanas biežuma normu kontrole vienai ēdienreizei, vienai dienai un visai nedēļai, saskaņā ar MK noteikumiem;
 • Sasaiste ar OZOLS noliktavu ļauj pārskatīt noliktavā esošos produktus un tos norakstīt atbilstoši izlietotajam daudzumam;
 • Iespēja plānot ēdienkarti, pievienot jaunus produktus un veidot receptes;
 • Iespēja veidot atskaites produktu iepirkšanai, pavāram, norakstīšanas dokumentus, pārskatus par konkrētiem periodiem, pavārgrāmatas atskaiti ar izvērstu recepšu sarakstu, kā arī veidot perspektīvo ēdienkarti produktu daudzumu noteikšanai un iepirkšanai.