Klienti (CRM)

klientu attiecību pārvaldība

 
 

Vienota uzņēmuma partneru datu bāze

Sistēma OZOLS nodrošina jebkuras klientu informācijas saglabāšanu, sākot ar korespondenci un telefona zvanu reģistru un beidzot ar klientu dzimšanas un vārda dienām.

CRM funkcionalitāte

  • Uzņēmuma Partneru - juridisku/fizisku personu ievade;

  • Vienots Partneru klasifikators visiem uzņēmumiem, kuri savu saimnieciskās darbības uzskaiti realizē vienotā datu bāzē;

  • Partneru Kontaktpersonu ievade;

  • Partneru grupu ievade;

  • Rīki korespondences nodrošināšani ar uzņēmuma partneriem - ziņojuma žurnāla uzturēšana, atgādinātāju ievades iespējas, piedāvājumu žurnāla uzturēšana, kampaņu veidošanas iespējas, iespēja izdrukāt partnera adresi u.c.

 
 
 
 

"Karsto" taustiņu izmantošanas iespējas

Taustiņš F3 sniedz iespēju ātrā veidā saņemt jebkuru informāciju par partneri