Budžeta plānošana

Budžeta ieņēmumu un izdevumu plānošana un plānu izpildes kontrole

Ērta un pārskatāma budžeta sastādīšana

  • Budžeta sastādīšana iespējama, pamatojoties uz iepriekšējo plānošanas periodu budžeta plāna vai budžeta izpildes bāzes;

  • Budžeta pieprasījumu izskatīšana var notikt vairākās redakcijās līdz budžeta apstiprināšanai;

  • Sistēma nodrošina budžeta pieprasījumu konsolidāciju un kopējā uzņēmuma budžeta veidošanu;

  • Ir paredzēta budžeta grozījumu un budžeta izmaiņu pieprasījumu apstrāde un apstiprināšana. Pēc budžeta grozījumu apstiprināšanas tie stājas spēkā pēc tajos noteiktā datuma.

Budžeta plānošana no jebkuras vietas un ierīces

Budžeta plānošanas modulis ir veidots, izmantojot web tehnoloģijas, kas nodrošina darbu attālinātiem lietotājiem (kredītrīkotājiem), kā arī piekļuvi budžeta izpildes atskaitēm, izmantojot dažādas ierīces – datorus, planšetdatorus un mobilās ierīces.

Budžeta pieprasījumu izveide un iesniegšana

  • Ar šī moduļa palīdzību kredītrīkotāji – uzņēmumu un struktūrvienību vadītāji – var elektroniski iesniegt budžeta pieprasījumus;

  • Budžeta pieprasījumiem var pievienot paskaidrojošos dokumentus: tāmes, līgumus u.tml.;

  • Budžeta pieprasījumi var tikt iesniegti jebkurā detalizācijas pakāpē.

Atskaišu sagatavošana

Sistēmā nodrošina iespēju sagatavot informāciju par budžeta plāna izpildes rezultātiem, dažādos griezumos – atlasot datus pa konkrētām struktūrvienībām, finansējumiem vai klasifikācijas kodiem.

Budžeta plānošana uzņēmumiem

  • Uzņēmums savus ienākumus un izdevumus var sadalīt pa Finanšu kategorijām, Struktūrvienībām, Projektiem un Nozarēm;

  • Pievienojot plānus, tiek noteikts paredzamais ieņēmumu vai izdevumu apjoms noteiktam darbības veidam vai ieņēmumu, izdevumu kategorijai.