Risinājums apdrošināšanas brokeriem

Risinājums ikdienas darba procesa atvieglošanai un uzlabošanai, kas būs neatsverams palīgs brokeru un klientu attiecību veicināšanai, kā arī lielisks starpnieks starp Jums un apdrošināšanas sabiedrībām. Risinājuma lielākā priekšrocība ir tā, ka tas sevī apvieno apdrošināšanas brokeru biznesa funkcionalitāti ar uzņēmuma grāmatvedību.

Produkts ir izstrādāts īpaši Latvijas apdrošināšanas brokeru vajadzībām, tas ir atbilstošs likumdošanai un nozares prasībām, kā arī tiek nemitīgi papildināts. Šobrīd tas ir Latvijā lietotākais apdrošināšanas brokeru vidū. 

Risinājumā iekļauta arī daudzpusīga standarta funkcionalitāte, kas ietver visa veida grāmatvedības dokumentus – gan izejošos, gan ienākošos rēķinus, bankas un kases maksājumus, grāmatojumus, u.c. Šī standarta funkcionalitāte nodrošina arī plašas biznesa datu analīzes iespējas apdrošināšanas sabiedrībām, apdrošināšanas polišu veidiem, polisēm, starpniekiem un darbiniekiem, kas parakstījuši polises. 

Risinājums ir ērts un praktisks lietošanā apdrošināšanas brokeru ikdienas darbā. Turklāt, tas nodrošina ātrumu dokumentu izveidošanā un apstrādē. Piemēram, polises ievade sistēmā, ieskaitot jauna klienta ievadi aizņem pavisam īsu laika sprīdi. Vai arī vairāku simtu rēķinu un maksājumu grāmatošana aizņem sekundes, piemēram, ar vienu komandu iespējams iegrāmatot mēneša ietvaros realizētās polises.

Svarīgi ir izcelt arī komisiju automatizētu aprēķinu. Ar risinājuma palīdzību ir iespējams ātri un ērti noteikt komisiju apmēru katram brokerim un/vai piesaistītājam. Komisijas tiek aprēķinātas automatizēti un mēneša beigās iespējams ģenerēt atskaites. Komisijas uzskaite iespējama starp uzņēmumu un apdrošināšanas sabiedrībām, uzņēmuma darbiniekiem (brokeriem, asistentiem), kā arī starpniekiem (piesaistītājiem).