Avansu norēķini

saņemto un izlietoto avansa summu uzskaite

Vienkārša avansa norēķinu uzskaite

  • Sistēma automātiski apkopo datus par avansa norēķina sākuma atlikumu, izlietotajām un saņemtajām summām un aprēķina beigu atlikumu. Katrā avansa norēķina izdrukā tiek parādīts avansu norēķina sākuma atlikums un beigu atlikums;

  • Avansu uzskaite ir saistīta ar Ozols moduli Finanses. Noformējot naudas izmaksas operācijas kasē vai bankā, avansa pieprasījuma dokuments automatizēti tiek saistīts ar Avansu moduli un attēlojas konkrētās personas avansu norēķinā;

  • Katrai norēķinu personai iespējams piesaistīt analītiskas dimensijas, tādējādi veidojot automātisku kontējumu ar iespēju ierobežot izsniedzamā avansa summu;

  • Avansu izdevumi ir iepirkumu dokumenti, tāpēc tie atrodami arī iepirkumu dokumentu žurnālā ar tipu Avansa izdevums.

Avansu izdevumi

  • Avansu izlietojuma uzskaite katrai atbildīgajai personai, kā arī pa datu uzskaites dimensijām - projektiem vai uzņēmuma struktūrvienībām;

  • Avansu izlietojuma uzskaite tiek veikta, veidojot Avansu norēķinu dokumentus. Avansa norēķina dokumentā tiek uzskaitītas saņemtās un izlietotās avansu summas, un parādīts avansa atlikums.
    Avansu izlietojuma uzskaiti pa atbildīgajām personām, struktūrvienībām un projektiem.

Avansu izdruku sagatavošana

  • No avansu norēķinu dokumentu žurnāla iespējams drukāt Avansu dokumentu reģistrus;

  • Sistēmā ir iebūvēta standarta avansu norēķinu veidlapas izdruka, taču ir iespējams izveidot Jūsu uzņēmumam pielāgotu izdruku.