Algu aprēķins

Atalgojumu aprēķins, algu vēsturisko datu uzkrāšana, atskaites un pārskati

Jūsu uzņēmumam pielāgots automatizēts algu aprēķins

 • Ar sistēmas OZOLS Algu aprēķina moduli iespējams realizēt jebkuras sarežģītības algu aprēķinu jebkura daudzuma strādājošajiem. Algu aprēķina algoritmi ir ļoti elastīgi un ir piemērojami jebkura uzņēmuma vajadzībām;

 • Algu aprēķina konfigurēšana ir realizēta ar formulu palīdzību, kas ļauj katram aprēķina veidam piemērot jebkuru aprēķina algoritmu;

 • Algu aprēķins notiek automatizēti, izmantojot darba laika uzskaites datus un ņemot vērā katram darbiniekam noteiktās piemaksas, ieturējumus un atvieglojumus;

 • Algu aprēķins var tikt saistīts ar analītiskajām dimensijām, lai aprēķinātās un ieturētās summas varētu sadalīt pa dažādiem finansējuma avotiem, projektiem vai struktūrvienībām.

Algu aprēķinu funkcionalitāte

 • Pilnībā automatizēts algu aprēķins kārtējam periodam, kā arī nākošajiem periodiem (atvaļinājuma aprēķins) un iepriekšējiem periodiem (algu pārrēķins par slēgtajiem periodiem);
 • Neierobežotu izmaksas veidu izmantošana, ar elastīgu konfigurēšanas sistēmu, tādā veidā ļaujot izmantot jebkurus ieejošo datu veidus – likmes, darba laika uzskaites vienības (stundas, dienas), gabaldarba uzskaites vienības, tarifus, koeficientus utt.;
 • Atšķirīgu algu aprēķina algoritmu uzturēšana katrā periodā, kas ir svarīgi, mainoties likumdošanā noteiktajām nodokļu likmēm un citiem algu aprēķina parametriem;
 • Algu aprēķinu neierobežotam skaitam Strādājošo brīvā algu periodā (parasti mēnesis, bet iespējams ir arī cits periods, piemēram, nedēļa, ceturksnis, utt.;
 • Strādājošo personisko kontu uzturēšana visa finanšu gada garumā, iesniegto nodokļu dokumentu saglabāšanu, izmaksu sarakstu eksports uz banku elektronisko norēķinu sistēmām;
 • Sociālās apdrošināšanas datu uzglabāšana, kā arī pārskatu sagatavošana un eksports sociālās apdrošināšanas iestāžu vajadzībām;
 • Visu LR likumdošanai atbilstošo algas pārskatu automatizēta sagatavošana un uzglabāšana.

Atskaites un algu lapiņas

Modulis nodrošina visu nepieciešamo atskaišu ģenerēšanu, kā arī algu lapiņu automatizētu sagatavošanu un iespēju to izdrukāt vai nosūtīt darbiniekam PDF formātā.