Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Mazā Pils iela 19,
    Rīga, LV-1050
    Latvia
67 229272
vkpai@mantojums.lv