Ozollapa Nr. 8

Papildinājumi maksājumu uzdevumu sagatavošanā

Papildinājumi maksājumu uzdevumu sagatavošanā

1. Ja uzņēmums savā darbā izmanto vairākas valūtas, darbu atvieglos iespēja redzēt valūtu gan kontam, no kura, gan kontam, uz kuru tiek veikts pārskaitījums. Tas ļaus samazināt kļūdu rašanās iespējas.

2. Tagad maksājuma uzdevumā tiek parādīts izvēlētā konta atlikums, kas tiek iegūts no konta izraksta atskaites, iekļaujot neapstiprinātos dokumentus. Atlikums tiek konvertēts uz valūtu, kāda tiek sagatavots maksājums.

3. Konta un valūtas atkarība. Tagad, mainot kontu, maksājuma valūta nemainīsies, bet summa tiks konvertēta pēc atbilstošā valūtas kursa. Piemēram, mainot valūtu no EUR uz LVL: ja summas lauciņā būs 100 EUR, tad pēc valūtas nomaiņas tie pārvērtīsies par 70.03 LVL.

4. Eksportējot uz banku, maksājuma mērķa laukā nedrīkst izmantot vairāk, kā 140 simbolus.  Ja ievadīto simbolu skaits pārsniegs 140 simbolus, dokumenta formā tiks parādīts neliels zils info attēls. Novietojot peles kursoru virs šī attēla, tiks parādīta paskaidrojoša informācija.

5. Veidojot maksājumus no iepirkumu dokumentiem, maksājuma uzdevuma apakšējā rindā tiks parādīta informācija par apmaksai izvēlēto dokumentu skaitu un kopējo summu.

6. Līdz šim tika pieprasīts, lai maksājums ir tādā pašā valūtā, kā apmaksājamie dokumenti. Tagad, ja valūtas atšķirsies, tad saglabājot un automātiski sasaistot dokumentus, summas tiks konvertētas un paziņojums par valūtu atšķirībām parādīts netiks.

Esam papildinājuši arī piegādātāju kontu izvēles funkcionalitāti.

Ja piegādātājam ir vairāki konti, tad viens no tiem ir atzīmēts kā  galvenais konts. Ja iepirkumu dokumentā ir norādīts kāds cits konts, tad ģenerējot maksājuma uzdevumu, tiks izmantots iepirkuma dokumentā esošais konts. Ja ar vienu maksājuma uzdevumu tiks apmaksāti tiek vairāki iepirkumi, kuriem ir dažādi saņēmēja konti, tad konts tiks ielikts no pirmā iepirkuma.