Ozollapa Nr. 28

Klientu aptaujas rezultāti, Vairāku logu atvēršana sistēmā OZOLS

Mēs vēlamies Jums pateikties par viedokli, idejām un atsauksmēm, ar ko dalījāties OZOLS klientu aptaujas anketā. Jūsu ieteikumi un sūdzības tiks ņemti vērā sistēmas turpmākajos uzlabojumos!


Šeit esam sagatavojuši atgādinājumus par dažām no sistēmas OZOLS funkcijām, kas atrisinātu dažas no sūdzībām, ko minējāt aptaujā:

  1. Vairāku logu atvēršana sistēmā OZOLS

  2. Datu masveida apstrāde OZOLĀ

  3. Iespēja izmantot OZOLS programmu arī no privātā datora bez papildus samaksas

  4. Izmaiņas atvieglojumos un nodokļu likmēs, kas tiek izmantotas algu aprēķinos, nepieciešams ievadīt tikai pirmajā algu periodā

  5. Iespēja veidot filtra sagataves, kurās saglabāt biežāk lietotos filtrus

  6. Iespēja pielāgot jebkuru klasifikatoru uzņēmuma vajadzībām

  7. Datu eksports uz MS Excel - no „skata” režīma

  8. Lietotāji paši var izveidot algu atskaites ar sev nepieciešamajām kolonnām, kurās attēlot interesējošos algu kodus

  9. Izdrukas iespējas, norādot pie drukāšanas konkrētu (-as) lapaspusi (-es)


Sīkāk par katru no iespējām lasīt zemāk.

1. Vairāku logu atvēršana sistēmā OZOLS 

Ērtākam darbam OZOLĀ ir iespējams strādāt vairākos režīmos vienlaicīgi. Lai to darītu, ir jāatver jauns logs.

To iespējams izdarīt sekojoši - attēla 1. punktā sniegta informācija, kā atvērt jaunu logu, un 2. punktā - kā pārvietoties starp logiem. Piemēram, nospiežot taustiņu kombināciju Ctrl+N, ir iespējams atvērt un sakārtot abus logus blakus. 4. punktā fiksēta situācija, kad no aktīvā loga iespējams noņemt „Pārlūku”, lai palielinātu darba virsmu. Rezultātā, tiks iegūti divi dažādi attēlojumi, kas nodrošina iespēju vienlaicīgi strādāt ar diviem logiem! Mazāka izmēra monitoriem rekomendējam atvērt logus pa visu ekrānu ar 3. punktā atzīmētajām pogām un tad, izmantojot taustiņu kombināciju Ctrl+F1, pārslēgties starp tiem:

2. Datu masveida apstrāde OZOLĀ

Poga „Multi iezīmēšana” aktivizē iespēju darboties ar vairākiem dokumentiem vienlaikus.

1. Aktivizēt „Multi iezīmēšanu”;

2. Punktā sakārtot datus pēc kolonnas (kārtošana ir svarīga, ja vēlaties apstiprināt noliktavas norakstīšanas dokumentus, tātad svarīgi, lai tie tiek norakstīti secīgi);

3. Ar peles kreiso klikšķi aktivizēt pirmo ierakstu, ar kuru vēlaties sākt iezīmēšanu;

4. Turot taustiņu Shift, nospiest peles kreiso taustiņu uz ieraksta, ar kuru vēlaties noslēgt iezīmēšanu;

5. Turot nospiestu taustiņu Crtl un klikšķinot ar peles kreiso klikšķi, iespējams aktivizēt atsevišķi ierakstus pa vienam.


 Multi iezīmēšana ļauj izmantot 6. un 7. punkta funkcijas, kad vienlaikus tiks apstiprināti vai iegrāmatoti dokumenti.

3. Izmantojot esošo lietotājvārdu, OZOLS programmu iespējams izmantot arī no privātā datora bez papildus samaksas

OZOLS programmas instalācija ir pieejama saitē: http://ej.uz/ozolsinstalaciju.

Pieejas dati ir redzami nospiežot pogu „Opcijas”. Jūsu administrators noteikti varēs sniegt konsultāciju par iespējamiem servera drošības ierobežojumiem, kas Jums būtu jāņem vērā pieslēdzoties. 

 4. Izmaiņas atvieglojumos un nodokļu likmēs, kas tiek izmantotas algu aprēķinos, nepieciešams ievadīt tikai pirmajā algu periodā, kad izmaiņas veiktas, pievienojot pārējos algu periodus, izmaiņas tajos parādīsies automātiski

Atgādinām, ka gada sākumā, veicot izmaiņas algas nodokļu likmēm un aprēķiniem, rekomendējams sākotnēji veikt izmaiņas tikai gada pirmajam (01-2016) periodam, un tad, atbilstoši pievienojot pārējos gada periodus, dati tiks ielādēti automātiski. Papildus informācija pieejama šeit - http://help.ozols.lv/help/?ssw=33&skf_id=222.

5. Ērtākam darbam - iespēja veidot filtra sagataves, kurās saglabāt biežāk lietotos filtrus

Filtra izvēles ir iespējams saglabāt programmā, lai katru reizi no jauna nebūtu jāizvēlas filtra kritēriji, bet gan varētu izmantot iepriekš jau veidotas sagataves.

Lai izmantotu saglabājamo filtru:

1. Jāatver filtrs, jāizvēlas filtra kritēriji un tie jāsaglabā:

2. Jānorāda filtra sagataves nosaukums. Lai filtra sagatave būtu pieejama visiem lietotājiem, jāaktivizē komanda „Kopīga”:

3. Saglabātais filtrs ir pieejams laukā „Filtra sagatave”. Izvēloties sagatavi, no tās automātiski tiek aizpildītas filtra izvēles:

4. Izmantot filtru var arī no dokumentu žurnāliem, kur rīku joslā komandai „Filtrs” būs pieejamas saglabātās filtru izvēles. Lai uzliktu filtru, jāuzspiež uz saglabātā filtra un dokumenti tiks atlasīti bez filtra ekrāna formas atvēršanas:

6. Iespēja pielāgot jebkuru klasifikatoru uzņēmuma vajadzībām - tā, piemēram, ja rēķinos tiek attēlots valsts nosaukums angliskajā versijā, to ātri un ērti iespējams pārlabot latviski

Kopējie saraksti → Valstu saraksts - atvērt un izmainīt vai iztulkot vajadzīgo ierakstu:

7. Ērtākā iespēja datu eksportam uz MS Excel - no „skata” režīma

Tālāk, savukārt, no šī skata datus ātri un ērti ir iespējams eksportēt uz MS Excel, jebkurā vietā uz atskaites noklikšķinot peles labo taustiņu:

8. Lietotāji paši var izveidot algu atskaites ar sev nepieciešamajām kolonnām, kurās attēlot interesējošos algu kodus

Sistēmā OZOLS lietotājiem pašiem ir iespēja izveidot algu atskaites ar sev nepieciešamajām kolonnā. Kolonnu virsrakstus iespējams nodefinēt no darba režīma: Alga → Konfigurācija → Kolonnu virsraksti. Šīs izveidotās konfigurācijas var izmantot veidojot algu atskaites, tā, piemēram, atskaiti: Rezultāti horizontāli. Konfigurācijās, kas tiks izmantotas algu atskaitēs (piemēram, Rezultāti horizontāli), kolonnu virsraksta aprakstā norāda, ka šī konfigurācija tiks izmantota [Atskaitēs], piešķir nosaukumu un pievieno nepieciešamās rindas, izmantojot pogu „Pievienot”. Kolonnas konfigurācijā, izmantojot lupas pogu, nepieciešams norādīt algu rezultējošo kodu, balstoties uz kuru algu aprēķinos aprēķinātā informācija tiks uzrādīta algu atskaitēs, norādītajā rindā (kolonnā):

9. Izdrukas iespējas, norādot pie drukāšanas konkrētu (-as) lapaspusi (-es), ko drukāt

Vēlamies atgādināt, ka līdzīgi kā drukājot Microsoft Word dokumentus, arī OZOLĀ ir iespēja norādīt konkrētu (-as) lapaspusi (-es) drukāšanai. Situācijā, kad no vairāku lapaspušu garas atskaites nepieciešams izdrukāt tikai vienu vai dažas lapas, nepieciešams pie izdrukas loga atzīmēt izvēlnes parametru:

Tālāk, nospiežot „drukāt” tiks atvērts logs, kurā iespējams norādīt vēlamo lapaspuses (no .. līdz ..), kas būtu jāizdrukā: