Ozollapa #40

Palīgs gada pārskata sagatavošanai

Šajā Ozollapā pastāstīsim par sistēmā OZOLS iebūvētajām iespējām, kas palīdzēs Jums gada pārskata sagatavošanā.

Odoo CMS - a big picture

Peļņas vai zaudējumu pārskata sagatavošana sistēmā OZOLS

Tuvojoties uzņēmumu Gada pārskatu iesniegšanas termiņam Valsts ieņēmumu dienestā, vēlamies atgādināt par sistēmā OZOLS iebūvētajām iespējām, kas būtiski atvieglos iespēju sagatavot gada pārskatu.

Gada pārskata sastāvdaļa ir Finanšu pārskats, kurš ietver Bilanci un Peļņas vai zaudējuma aprēķinu. Vēlamies atgādināt, ka jaunākajās Ozols versijās ir pieejamas Bilances un Peļņas vai zaudējuma aprēķina formas ar datu elektroniskas eksportēšanas iespēju uz VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu jeb EDS.

Peļņas vai zaudējuma aprēķinam pieejamas divas formas:

  • Peļņas vai zaudējuma aprēķins pēc izmaksu veidiem ( PZA1)
  • un Peļņas vai zaudējuma aprēķins pēc izmaksu funkcijām ( PZA2).

Peļņas vai zaudējumu atskaišu formas pieejamas OZOLS sadaļā Virsgrāmata > Atskaites > VID atskaites

Ja Ozols lietotājiem šādas formas neuzrādās, tad ir nepieciešams tās aktivizēt pie lietotāju tiesībām.

Lietotājam ir jāizvēlas pēc kuras shēmas veiks peļņas vai zaudējuma aprēķinu; izmantoto shēmu nedrīkst mainīt salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu (attiecīgo finanšu pārskata sastāvdaļu pēc vienas un tās pašas shēmas sagatavo vismaz divus pārskata gadus pēc kārtas).

Izņēmuma gadījumos shēmu var mainīt, ja attiecīgās shēmas maiņas pamatojums ir skaidra un patiesa priekšstata sniegšana. Uz attiecīgās finanšu pārskata sastāvdaļas shēmas maiņu norāda finanšu pārskata pielikumā un paskaidro šīs maiņas iemeslu.

Jaunāko peļņas vai zaudējuma aprēķina un bilances formu priekšrocība ir tā, ka atskaites formā ir iespēja skatīt izvērstu informāciju par konfigurāciju pie konkrētās atskaites pozīcijas, šo izvērsto skatu ir iespējams atvērt HTML formātā, kā rezultātā atskaite ir vieglāk uztverama un šo skatu ir iespēja arī izdrukāt. Tagad šīs atskaites ir iespējams eksportēt kā datni uz EDS

Sīkāka informācija pieejama sistēmas OZOLS palīdzības sistēmā: