Ozollapa #39

Informācija OZOLS lietotājiem par izmaiņām likumdošanā

Šī Ozollapa veltīta izmaiņām, kas jāveic sistēmas OZOLS konfigurācijās,lai nodrošinātu Latvijas likumdošanai atbilstošu grāmatvedības uzskaiti 2019. gadā.

Odoo CMS - a big picture

Izmaiņas likumdošanā, kas stājas spēkā ar 2019. gada 1. janvāri

 1. Tiek palielināts atvieglojums par apgādībā esošu personu līdz 230 EUR mēnesī. [1]

Sistēmā OZOLS atvieglojums par apgādājamiem tiek definēts sadaļā Alga → Konfigurācija → Ienākumu nodokļu metodes: http://help.ozols.lv/?ssw=33&skf_id=222

2. Tiek mainīts mēneša neapliekamais minimums: ienākumiem līdz 440 EUR tiks piemēroti 230 EUR. Ienākumiem no 440 līdz 1100 EUR mēnesī neapliekamais minimums, atbilstoši diferencēšanas principam, pieaugot algai, samazināsies. 0 EUR — ienākumiem virs 1100 EUR. [2]

3. Tiek mainīta mēneša apliekamā summa, no kuras tiek piemērota IIN likme 31,4% - 2019.gadā tie ir mēneša ienākumiem, kas pārsniedz 5233,33 EUR. [3]

4. Pensijas vecums 63 gadi un 6 mēneši, pensijas vecums priekšlaicīgas pensionēšanās gadījumā 61 gads un 6 mēneši. [4]

Sistēmā OZOLS pensijas vecums tiek definēts sadaļā Alga → Konfigurācija → Kopīgie http://help.ozols.lv/?ssw=33&skf_id=732

5. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme (VSAOI), ja darba ņēmējs ir apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, tiek saglabāta 35,09%, no kuriem 24,09% maksā darba devējs un 11% — darba ņēmējs. 1% no kopējās obligāto iemaksu likmes tiek novirzīts veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai. Arī pārējām soc.metodēm likmes 2019.gadā mainītas netiek. [5]

6. No 2019.gada 1.janvāra stājas spēkā izmaiņas likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, ieviešot VSAOI objekta maksimālo apmēru par periodu no 2019. līdz 2021.gadam 62 800 eiro apmērā par kalendāro gadu. Attiecīgi grozījumi veikti arī likumā par IIN. [6]

7. 2019.gada 1.janvārī spēkā stāsies grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, nosakot, ka 2019.gadā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) un brīvprātīgo iemaksu objekta maksimālais apmērs noteikts 62800 eiro apmērā pašreizējo 55000 eiro vietā. [7]

8. Ar 2019. gada 1. janvāri, precizēta likuma 20.¹ panta 2.daļas norma par termiņu, kādā darba devējs trīs gadu laikā ir tiesīgs precizēt darba ņēmēja darba ienākumus un VSAOI, proti, trīs gadu laikā pēc likumā noteiktā mēneša ziņojuma iesniegšanas termiņa. [ 8 ]

Informējam un atgādinām, ka jaunākajās sistēmas Ozols versijās (sākot no 1.1.1182) ir iespēja ielādēt nodokļu dokumentus un slimības lapas no EDS sistēmas.

Slimības lapu importu sistēmā Ozols iespējams nodrošināt, veicot sekojošas darbības:

 1. Informācija EDS sistēmā jāsaglabā xml formātā;

 2. Ozolā jāveic datu imports: Alga → Rīki → Importēt dokumentus no EDS;

 3. Rezultātā, norādot iepriekš no EDS saglabāto failu, tiks parādīts paziņojums, ka ieimportēti dati

 4. Ozolā un iOzolā tiks uzģenerēti importētie rīkojumi un tie būs pieejami:

  • Ozolā: Personāla vadība → dokumenti → Rīkojumu žurnāls — Filtrā norādot rīkojuma grupu un ir spēkā datumu,

  • iOzolā: Personāla vadība → Rīkojumi → Visi rīkojumi — Filtrā norādot rīkojuma grupu un rīkojuma datumu;

    5. Pēc importa, rīkojumi ir neapstiprināti, tos ērti var apstiprināt no Ozols puses:

Personāla vadība → Dokumenti → Rīkojumi — filtrā norādot rīkojuma grupu un "ir spēkā" datumu — izvēloties multi-iezīmes (rīku joslā poga) un atzīmējot rīkojumus apstiprināšanai — pēc tam rīku joslā nospiežot "Apstiprināt" rīkojumi tiks apstiprināti un būs spēkā, lai tiktu ielādēti algu aprēķini.

Lai veiktu nodokļu dokumentu importu no EDS sistēmas nepieciešams veikt sekojošas darbības:

 1. Informācija EDS sistēmā jāsaglabā xml formātā;

 2. Ozolā jāveic datu imports: Alga → Rīki → Importēt dokumentus no EDS;

 3. Rezultātā, norādot iepriekš no EDS saglabāto failu, tiks parādīts paziņojums, ka ieimportēti dati;

 4. Ozols datu bāzē tiks importēti aktuālie nodokļu dokumenti no EDS sistēmas, kuros bijušas izmaiņas, tie sistēmā būs pieejami no darba režīma Alga → Dokumenti → Nodokļu dokumentu žurnāls — ar atbilstošo spēkā stāšanās datumu un aktuālajām izmaiņām.

Lai veiksmīgs Jaunais 2019. gads!