Ozollapa #38

Fizisko personu datu aizsardzība un papildinājumu programmā OZOLS

Šajā Ozollapas izdevumā iepazīstināsim Jūs ar likumdošanas prasībām fizisko personu datu aizsardzībai un OZOLS programmatūras papildinājumiem nākamo periodu izdevumu uzskaitei

Par fizisko personu datu aizsardzību

Šī gada 25. maijā visā Eiropas teritorijā stāsies spēkā Vispārējā datu aizsardzības regula, kas pazīstama ar saīsinājumu GDPR — General Data Protection Regulation). Šis dokuments tika izstrādāts, lai vienādotu dažādu valstu personas datu apstrādes prasību atšķirības, ļaujot tās pilsoņiem labāk pārvaldīt savus personiskos datus, nodrošinot savas tiesības uz privātumu visā Eiropas savienībā.

SIA „Ozols Grupa” palīdz saviem klientiem izpildīt datu pārziņa pienākumus, rīkojoties kā datu apstrādātājs. Domājot par mūsu produktu un pakalpojumu atbilstību šiem tiesību aktiem, esam tos pārskatījuši un uzlabojuši, un informējam, ka OZOLS programmatūra un „Ozols Grupa“ sniegtie pakalpojumi atbilst minēto tiesību aktu prasībām.  

Mūsu klientus, kas izmanto OZOLS programmatūru, „Ozols Grupa” sistēmu izvietošanas pakalpojumus vai mūsu speciālistu pakalpojumus fizisko personu datu apstrādē, aicinām sazināties ar OZOLS atbalsta speciālistiem, lai precizētu tehniskos un organizatoriskos datu aizsardzības jautājumus.

Mēs sniegsim Jums nepieciešamo informāciju par datu uzglabāšanu, aizsardzību, datu pārziņa un apstrādātāja pienākumiem, kā arī normatīvo bāzi, kas jāņem vērā, lai nodrošinātu atbilstību jaunākajām Eiropas Savienības un Latvijas tiesiskajām normām.

Vairāk par šo jautājumu un mūsu piedāvātajiem risinājumiem lasiet OZOLS mājas lapā.
Nākamo periodu izdevumu uzskaite

Nākamo periodu izdevumu dokumentu uzskaite nodrošina automatizētu grāmatošanas procesu, lai reģistrētu nākamo periodu izdevumus atbilstošajos grāmatvediskajos kontos.

Lai veiktu nākamo periodu izdevumu uzskaiti sistēmā OZOLS, jārīkojas sekojoši:

  • Pakalpojuma aprakstā jāiestāda atbilstošais grāmatvedības konts un pazīme, ka šim pakalpojumam norādāms pakalpojuma saņemšanas periods;

  • Veidojot iepirkuma norēķinu dokumentu jānorāda pakalpojumu saņemšanas periods;

  • No iepirkuma dokumenta, izmantojot funkciju „Izveidot nākamo periodu izdevumu dokumentu” jāveido atbilstošais nākamo periodu izdevumu dokuments;

  • Ja nepieciešams, šo dokumentu var papildināt, pievienojot/labojot periodu, kontus, uzskaites dimensijas un/vai mainot citus datus;

  • Pēc nākamo periodu izdevumu dokumenta apstiprināšanas un grāmatošanas atbilstošie kontējumi nonāks virsgrāmatā.

Detalizētu nākamo periodu ieņēmumu atskaites sagatavošanas instrukciju skatiet mūsu mājas lapā

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mūsu klientu atbalstu pa e-pastu atbalsts@ozols.lv vai tālruni 67289211.