Ozollapa #37

IIN un atvieglojumu piemērošana 2018. gadā

IIN un atvieglojumu piemērošana, balstoties uz VID iesniegto nodokļu grāmatiņu


Ņemot vērā izmaiņas likumdošanā, saistībā ar jaunajām normām attiecībā uz algu aprēķinu veikšanu, sākot no publicētās Ozols

versijas 1.1.1179, esam veikuši papildinājumus sistēmā attiecībā uz IIN % likmes piemērošanu aprēķinam, balstoties uz VID

metodiskajiem norādījumiem: https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/mm_algas_2018_03.docx


Saskaņā ar informāciju, kas minēta VID metodisko norādījumu 22. punktā — situācijā, kad darba ņēmējs pie darba devēja ir

nodarbināts nepilnu kalendāra mēnesi vai kalendāra mēneša laikā algas nodokļu grāmatiņa pie darba devēja ir iesniegta

nepilnu mēnesi (dažas dienas) — tas mēneša apliekamās summas apmēru 1667 euro, kuram piemērojama standarta likme

20% NEDALA proporcionāli kalendārajām dienām! Savukārt nepaliekamais minimums un atvieglojumi tiek piemēroti

proporcionāli dienām, kurās ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa.


Atbilstoši, lai sistēmā OZOLS nodrošinātu šo likuma normu, ir veikts papildinājums, kas nodrošina, ka situācijā, ja darbiniekam

periodā iesniegta nodokļu grāmatiņa, tad atbilstoši uz visu aprēķina periodu ir spēkā 20% IIN likme un algas aprēķina algoritms

tiek piemērots tāds, kāds tas būtu situācijā, ja spēkā iesniegta nodokļu grāmatiņa:Situācijā, ja darbiniekam iesniegtajā nodokļa grāmatiņā būtu fiksēti atvieglojumi — neapliekamais minimums vai atvieglojumi par

apgādājamiem/invaliditāti — šie atvieglojumi tiktu piemēroti proporcionāli kalendāro dienu skaitam, no kura datuma grāmatiņa

stājusies uzņēmumā spēkā.