Ozollapa #36

PVN nodokļa uzskaite un grāmatošana

Ņemot vērā izmaiņas likumdošanā, saistībā ar jaunajām normām attiecībā uz PVN nodokļu uzskaiti, lai darījumu ievadi,

grāmatošanu un attēlošanu PVN deklarācijā un pielikumos padarītu maksimāli ērtu un vienkārši, OZOLS versijās, sākot ar

1.1.1179 ir veikti sekojoši papildinājumi:

1. Kopējie saraksti → Nodokļu saraksts: Papildināta nodokļa apraksta informāciju, sniedzot iespēju norādīt PVN likmes tipu

un pēc vajadzības Rx kodu.

Līdz ar to, šajā darba režīmā būtu jābūt ievadītām visām PVN likmēm, kas tiek izmantotas uzņēmuma uzskaitē. Atsevišķi

jānorāda likmes dažādiem Rx darījuma veidiem, kā arī atsevišķa likme reversajiem EU darījumiem.

Tā, piemēram:

2. Kopējie saraksti → Nodokļu saraksts: Papildināta funkcionalitāte, lai no nodokļa aprakstā fiksētā PVN priekšnodokļa

grāmatvedības konta, dati automātiski tiktu aizpildīti grāmatojumā, balstoties uz definēto grāmatojumu šablonu (visiem Rx

kodiem nepieciešams norādīt vienu grāmatvedības kontu un nav nepieciešams to dalīt pa Rx veidiem)


3. Izveidots papildinājums grāmatojumu šablonu izveidei, lai nebūtu turpmāk jāizmanto atšķirīgi grāmatojumu šabloni: PVN21%,

PVN12%, EU un Rx darījumiem.

Grāmatojumu šablons jāizveido pēc šāda principa:

  • Summas laukā ir iespējams norādīt [Rev.PVN apl.sum], kurā tiek aprēķināta summa tikai no reversajiem nodokļiem — Rx, EU.

  • Papildus pie kontējuma ir iespējams norādīt [PVN konts], kas ir likmes PVN priekšnodokļa konts


Veicot šādas izmaiņas esošajā datu bāzē un turpmāk grāmatojumos izmantojot šo vienoto grāmatojuma šablonu, dokumentu

ievades un grāmatošanas process kļūs ērtāks, kā arī tiks minimizēta kļūdas rašanās iespēja, izvēloties neatbilstošo

grāmatojuma šablonu. Tāpat arī vairs nebūs nepieciešams ievadīt atsevišķus dokumenta veidus Rx darījumiem un dublēt

dokumentus, jo to būs iespēja realizēt ar PVN likmju starpniecību — kā rezultātā, ievadot atbilstošo Rx PVN likmi, dati korekti tiks

attēloti arī PVN 1:1 pielikumā.