PVN uzskaite sistēmā OZOLS 2018. gadā

PVN nodokļa uzskaite un grāmatošana

Ņemot vērā izmaiņas likumdošanā, saistībā ar jaunajām normām attiecībā uz PVN nodokļu uzskaiti, lai darījumu ievadi, grāmatošanu un attēlošanu PVN deklarācijā un pielikumos padarītu maksimāli ērtu un vienkārši, sistēmā ir veikti sekojoši papildinājumi:

1. Kopējie saraksti Nodokļu saraksts: Papildināta nodokļa apraksta informāciju, sniedzot iespēju norādīt PVN likmes tipu un pēc vajadzības Rx kodu:

Līdz ar to, šajā darba režīmā būtu jābūt ievadītām visām PVN likmēm, kas tiek izmantotas uzņēmuma uzskaitē. Atsevišķi jānorāda likmes dažādiem Rx darījuma veidiem, kā arī atsevišķa likme reversajiem EU darījumiem.

Tā, piemēram:

2. Kopējie saraksti Nodokļu saraksts: Papildināta funkcionalitāte, lai no nodokļa aprakstā fiksētā PVN priekšnodokļa grāmatvediskā konta, dati automātiski tiktu aizpildīti grāmatojumā, balstoties uz definēto grāmatojumu šablonu (visiem Rx kodiem nepieciešams norādīt vienu grāmatvedisko kontu un nav nepieciešams to dalīt pa Rx veidiem):

 

3. Izveidots papildinājums grāmatojumu šablonu izveidei, lai nebūtu turpmāk jāizmanto atšķirīgi grāmatojumu šabloni: PVN21%, PVN12%, EU un Rx darījumiem. Grāmatojumu šablons jāizveido pēc šāda principa:

  • Summas lauka ir iespējams norādīt [Rev.PVN apl.sum], kurā sasumējas summa tikai no reversajiem nodokļiem - Rx, EU.

  • Papildus pie kontējuma ir iespējams norādīt [PVN konts], kas ir likmes PVN priekšnodokļa konts.

 

Veicot šādas izmaiņas esošajā datu bāzē un turpmāk grāmatojumos izmantojot šo vienoto grāmatojuma šablonu, dokumentu ievades un grāmatošanas process kļūs ērtāks, kā arī tiks minimizēta kļūdas rašanās iespēja, izvēloties neatbilstošo grāmatojuma šablonu. Tāpat arī vairs nebūs nepieciešams ievadīt atsevišķus dokumenta veidus Rx darījumiem un dublēt dokumentus, jo to būs iespēja realizēt ar PVN likmju starpniecību – kā rezultātā, ievadot atbilstošo Rx PVN likmi, dati korekti tiks attēloti arī PVN 1:1 pielikumā.