Par fizisko personu datu aizsardzību

IIN un atvieglojumu piemērošana, balstoties uz VID iesniegto nodokļu grāmatiņu

Ņemot vērā izmaiņas likumdošanā, saistībā ar jaunajām normām attiecībā uz algu aprēķinu veikšanu, sākot no publicētās Ozols versijas 1.1.1179, esam veikuši papildinājumus sistēmā attiecībā uz IIN % likmes piemērošanu aprēķinam, balstoties uz VID metodiskajiem norādījumiem:
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/mm_algas_2018_03.docx

Saskaņā ar informāciju, kas minēta VID metodisko norādījumu 22. punktā — situācijā, kad darba ņēmējs pie darba devēja ir nodarbināts nepilnu kalendāra mēnesi vai kalendāra mēneša laikā algas nodokļu grāmatiņa pie darba devēja ir iesniegta nepilnu mēnesi (dažas dienas) — tas mēneša apliekamās summas apmēru 1667 euro, kuram piemērojama standarta likme 20% NEDALA proporcionāli kalendārajām dienām! Savukārt nepaliekamais minimums un atvieglojumi tiek piemēroti proporcionāli dienām, kurās ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa.

Atbilstoši, lai sistēmā OZOLS nodrošinātu šo likuma normu, ir veikts papildinājums, kas nodrošina, ka situācijā, ja darbiniekam periodā iesniegta nodokļu grāmatiņa, tad atbilstoši uz visu aprēķina periodu ir spēkā 20% IIN likme un algas aprēķina algoritms tiek piemērots tāds, kāds tas būtu situācijā, ja spēkā iesniegta nodokļu grāmatiņa:

Situācijā, ja darbiniekam iesniegtajā nodokļa grāmatiņā būtu fiksēti atvieglojumi — neapliekamais minimums vai atvieglojumi par apgādājamiem/invaliditāti — šie atvieglojumi tiktu piemēroti proporcionāli kalendāro dienu skaitam, no kura datuma grāmatiņa stājusies uzņēmumā spēkā.