Ozols Grupa - godīgs eiro ieviesējs

Ozols Grupa komanda Miķeļdienā dodas uz tirdziņu, lai starp kartupeļiem, brokoļiem un kāpostiem meklētu... ozolu!

Strauji tuvojas laiks, kad Latvijā mainīsies valūta no latiem uz eiro, tāpēc, ievērojot likumdošanā noteiktās prasības un nosacījumus un atbalstot Latvijas uzņēmējus, pievienojamies Latvijas uzņēmēju iniciatīvai " Godīgs eiro ieviesējs". 

Mainoties valūtai no latiem uz eiro, SIA "Ozols Grupa" neizmantos šo situāciju cenu paaugstināšanai un nodrošinās godīgu cenu pārrēķinu, ievērojot oficiālo valūtas maiņas kursu (1 EUR = 0.702804 LVL) un cenu matemātiskas noapaļošanas principus.

Valūtas maiņas laikā informēsimpar jaunās valūtas ieviešanas vadlīnijāmun likumdošanas izmaiņām ne tikai savus darbiniekus, bet arī klientus. Mēs esam izstrādājuši katram klientam individuālu eiro ieviešanas plānu. Visa 2013. gada laikā, bet jo īpaši – vasaras un rudens sezonā mēs aktīvi informējam klientus par gaidāmajām OZOLS programmatūras izmaiņām.

Kā ērtāko un efektīvāko risinājumu pārejai uz eirolielākā daļa OZOLS lietotāju izmantos divas datu bāzes: 2013. gada bāzi ar bāzes valūtu LVL un 2014. gada bāzi ar bāzes valūtu EUR. Abās datu bāzēs pārejas posmā no 1. oktobra līdz 31. decembrim būs iespējams strādāt ar abām valūtām.

Tādējādi OZOLS lietotājiem ne tikai tiks nodrošināta iespēja strādāt eiro valūtā, bet arī tiks saglabātinegrozīti iepriekšējo gadu datu arhīvi.

Esam padomājuši arī par jaunajiem klientiem– bez papildu samaksaspar pāreju uz eiro, darba uzsākšana, protams, notiks datu bāzē ar jauno bāzes valūtu un jaunie lietotājiuzreiz varēs izmantotvisas uzskaites iespējasjaunajā eiro valūtā.

Šis laiks ir īpaši veiksmīgs sadarbības uzsākšanai ar SIA „Ozols Grupa”, jo jaunās sistēmas OZOLS ieviešanas izmaksasnereti ir zemākaspar izmaksām, kuras rastos, pielāgojot esošo programmatūru pārejai uz eiro valūtu.

Vēlamies arī jūs - mūsu klientus, sadarbības partnerus un piegādātājus - aicināt pievienotiesiniciatīvai „ Godīgs eiro ieviesējs”un ievērot godīguma principusšajā pārmaiņu laikā, kopīgi veidojot labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi Latvijā!