Likumdošanas izmaiņu ieviešana 2018. gadā

Izmaiņas sistēmā OZOLS, lai nodrošinātu atbilstību jaunākajām likumdošanas izmaiņām

Sistēma OZOLS tiek uzturēta, lai nodrošinātu tās atbilstību jaunākajai Latvijas likumdošanai. OZOLS programmatūrā pastāvīgi tiek veikti papildinājumi un mūsu konsultanti veic lietotāju apmācību un sniedz atbalsta pakalpojumus, lai sistēmas konfigurācijas tiktu mainītas atbilstoši likumdošanas un mūsu klientu prasībām.

2017. gada beigās / 2018. gada sākumā mūsu klientu uzskaites sistēmās tika ieviestas sekojošas izmaiņas:

Algas

 • Papildināti sistēmas mainīgie, lai varētu nodrošināt algu aprēķinu atbilstoši likumdošanas izmaiņām. Sistēmā tiek nodrošināts korekts algu aprēķins dažādos gadījumos:

  • ja darbiniekam ir iesniegta nodokļu grāmatiņa un tiek piemērots neapliekamais minimums/atvieglojumi,

  • ja darbiniekam ir iesniegta nodokļu grāmatiņa un netiek piemērots neapliekamais minimums/atvieglojumi,

  • ja darbiniekam NAV iesniegta nodokļu grāmatiņa un līdz ar to, arī netiek piemēroti atvieglojumi,

  • ja darbiniekam tiek veikts autoratlīdzības aprēķins, saskaņā ar noslēgto autoratlīdzības līgumu,

  • ja darbiniekam tiek veikts izmaksu aprēķins, balstoties uz noslēgto vienošanos/lēmumu, utt. – elastīgs atvieglojumu, neapliekamā minimuma un IIN% likmes pielāgojums;

 • Aprēķinos, atbilstoši likumdošanas aktos noteiktajos gadījumos, tiek piemērotas attiecīgi 20% vai 23% likme, pēc pieprasījuma iespējams papildināt konfigurāciju, lai pēc darbinieka iesnieguma, aprēķinā varētu tikt automātiski vienmēr piemērota augstākā — 23% IIN likme;

 • Iespēja nodrošināt autoratlīdzības izmaksu, piemērojot elastīgi dažādas attaisnoto izdevumu likmes un IIN% aprēķinu (gan 20%, gan pēc darbinieka iesnieguma — 23% apmērā);

 • Veikti papildinājumi sistēmā, lai nodrošinātu daudzdimensiju uzskaiti algās un atbilstoši kokrektu nodokļu aprēķinu, dažādu IIN likmju piemērošanas gadījumos.

 • Papildināta nodokļu dokumentu funkcionalitāte, nodrošinot iespēju nodokļu dokumentā attēlot neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādājamiem.

 • Ir izveidota iespēja Sistēmas lietotājiem no EDS sistēmas jebkurā laikā ielādēt aktuālos nodokļu dokumentus (parasti tas tiks veikts katru mēnesi);

 • Papildinātas sociālā nodokļa atskaites atbilstoši likumdošanas izmaiņām;

 • Papildināta algu tarifikācijas funkcionalitāte — nodrošinot iespēju veikt vairāku tarifikācijas ierakstu likmes nomaiņu pēc noteiktiem kritērijiem (piemēram, minimālās algas maiņa vairākiem darbiniekiem vienlaicīgi no 380 un 430 EUR).

PVN

 • Papildināta nodokļu likmju funkcionalitāte Rx darījumu veida norādīšanai pie konkrētas likmes;

 • Papildināta funkcionalitāte, lai nodrošinātu Rx darījumu ievadi un automatizētu grāmatošanu, grāmatojuma šablonā norādot Rx darījuma tipu;

 • Papildināta PVN deklarācija – attēlojot visas nepieciešamās PVN% likmes saskaņā ar PVN likumu.

Finanses

 • Papildinātas datu apmaiņas sistēmas, nodrošinot ISO datu apmaiņas standarta piemērošanu datu apmaiņai ar bankām.

Izmaiņu ieviešana OZOLS klientiem

 • Jaunākā programmatūras versija ar augstākminētajām likumdošanas izmaiņām lielākajai daļai OZOLS klientu uzstādīta jau šobrīd;

 • Veiktas izmaiņas individuāli pielāgotajās algu konfigurācijās, lai klientiem nodrošinātu automatizētus un korektus algu aprēķinus;

 • Veikti nepieciešamie pielāgojumi algu konfigurācijās klientiem, kas izmanto dimensiju uzskaiti algu aprēķinu veikšanai, lai saglabātu iespēju veikt algu aprēķinus, nodrošinot dimensiju uzskaiti un korektu nodokļu aprēķinu;

 • Pielāgoti grāmatojumu šabloni un PVN konfigurācijas, lai atbilstoši likumdošanai, nodrošinātu PVN deklarāciju pie pielikumu sagatavošanu.