Kā tehnoloģijas ir izmainījušas uzņēmumu darba vidi?

Atskatamies uz to, kā tehnoloģijas ir izmainījušas mūsdienu biroja darbinieka ikdienu un darbu organizēšanu kopumā.

Aizvien attīstītāku un pilnveidotāku tehnoloģisko risinājumu parādīšanās ir ne tikai  izmainījusi to, kā organizējam savu ikdienas dzīvi, bet arī atvieglojusi un pārveidojusi profesionālos darba procesus un darba vidi. Līdz ar jaunu tehnoloģiju parādīšanos nāca arī bažas par to, ka tehnoloģijas varētu pārņemt cilvēku līdz šim pildītos pienākumus, bet kā ir pierādījies līdz šim, lielākoties tās ir tikai padarījušas šo pienākumu izpildi cilvēcīgāku. Nolēmām atskatīties uz tehnoloģiju ieviestajām izmaiņām un to, kā tehnoloģijas definē mūsdienu moderno darba vidi. 

Pašizglītošanās 

Informācijas vieglās pieejamības dēļ, modernajam darbiniekam ir nesalīdzināmi vienkāršāk izglītoties un sekot līdzi nozares jaunumiem un interesējošām detaļām. Darbi un pienākumi, kas, iespējams, iepriekš bija jāiepērk kā ārpakalpojums, tagad, laikā, kad tik daudz atbilžu atrodas tikai pāris Google klikšķu attālumā, nereti ir izdarāmi uzņēmuma iekšienē. Turklāt, arvien jauni, vienkāršoti un lēti tehnoloģiskie papildinājumi nodrošina jaunu iemaņu ātru un intuitīvu apguvi. Darba vide vairs nesaistās tikai ar vientuļo datora ekrānu un stacionāro tālruni galda stūrī. Modernā darbinieka rīcībā ir tehnoloģisko ierīču un risinājumu konglomerāti, par ko iepriekšējās paaudzes vien spēja sapņot. 

Uzņēmuma pārvalde

Jaunākās tehnoloģijas nodrošina ne tikai gludāku, patīkamāku un ātrāku darbu izpildi, bet arī darbu pārvaldi un plānošanu. Darbu administrēšanas programmas sniedz iespēju viegli pārskatīt un analizēt izdarīto un attiecīgi optimizēt vispārējos procesus, it sevišķi finanšu pārvaldē. Turklāt, programmu klāsts dažādu līmeņu vadībai turpina augt, piedāvājot arī detalizētas pārvaldes sistēmas uzņēmumiem specifiskās biznesa nišās.

Mobilie darbinieki

Viens no ievērojamākajiem tehnoloģiskajiem jaunumiem ir pastāvīga attālināta pieeja darbam nepieciešamajai informācijai un datiem. Tas, savukārt, sniedz iespēju attālinātai darbu veikšanai vai darba no mājām. Kā rāda jaunākie pētījumi, šī kustības brīvība un iespēja individuāli organizēt darba laiku “apdraud” fiksēto 8 stundu darba dienu birojā, un šāda darbu izpildes forma arvien vairāk netiek atzīta kā veselīga norma.

Attālināta sadarbība

Aizvien retāk ar profesionālo (un ne tikai) dzīvi saistīts kontakts notiek klātienē. “Aci pret aci” tikšanās mūsdienu profesionālajā vidē, šķiet, notiek tikai īpaši nepieciešamos gadījumos. Mūsdienās profesionālajā komunikācijā lielākoties tiek izmantoti e-pasti, konferenču vai individuāli video-zvani, vai arī attālināts kolaboratīvs darbs. Digitāli sadarbības rīki atļauj komandai strādāt attālināti, nesatiekoties klātbūtnē un katram no iesaistītajiem individuāli rediģēt dokumentu pēc nepieciešamības. Tas, savukārt, ir rezultējies neierastos sadarbības veidos un saskaņotā komandas darbā pāri visai pasaulei.

Uzņēmumi un sociālās tehnoloģijas

Sociālie tīkli un online komunikācija nesuši arī pārmaiņas uzņēmuma iekšējo attiecību kultūrā. Nereti darbinieki ir savienoti sociālajos tīklos, kas rada iespaidu par dziļāku kolēģu iepazīšanu un sniedz lielāku izpratni par kolēģa personību. Interesantas un bieži vien nepamanītas pārmaiņas, ko nesušas modernās tehnoloģijas, ir uzņēmumu, ne tikai to produktu, klātbūtne mūsu ikdienā. Pateicoties sociālajiem tīkliem uzņēmumiem ir sniegta iespēja sevi cilvēciskot jeb pārvarēt cilvēciskuma barjeru (humanity gap). Uzņēmumi spēj parādīt savu personību ļoti plašai publikai, un tie vairs nav tikai abstrakti nosaukumi un ražošanas formas.