Izmaiņas likumdošanā 2018. gadā

Šīs izmaiņas ietekmēs arī sistēmas OZOLS lietotājus

1. Diferencēts iedzīvotāja ienākuma nodoklis, ja iesniegta nodokļu grāmatiņa! - gada ienākums līdz 20 000 jeb 1667mēn. (20%), gada ienākums 20 000 - 55 000 jeb līdz 4583mēn (23%), virs 55 000 (31.4% — to piemēro iesniedzot gada deklarāciju).

2. Ja nav iesniegta nod.grāmatiņa — IIN likme 23%, pie tam aprēķināto nodokli samazina par nodokli, kurš aprēķināts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summu reizinot ar 20 procentiem.

2. Diferencēts neapliekamais minimums zem 1000EUR/mēn — VID prognozēts neapliekamais minimums darba vietā, kur iesniegta algas nodokļu grāmatiņa. Neapliekamais minimums pensionāriem 3000 eur gadā (250mēn)

3. PVN deklarācijas dokumentu atšifrēšana darījumiem virs 150 EUR.

4. Mainīta minimālā alga no 380 un 430 EUR.

5. 5% soc. nodoklis autoratlīdzībai: Autoratlīdzības saņēmējam jāveic obligātās iemaksas no autoratlīdzības kā pašnodarbinātai personai, neatkarīgi no tā, vai viņš ir arī darba ņēmējs.

6. Solidaritātes nodoklis virs 4583 EUR/mēn.

7. Atvieglojumi par apgādājamo: 175 -> 200. (No 2018.gada papildus apgādājamais varēs būt nestrādājošs laulātais, ja bērns līdz 3 gadu vecumam; 3 vai vairāki bērni līdz 18gadiem, kur vismaz viens jaunāks par 7 gadiem; 5 bērni līdz 18 gadiem)

8. Mainītas soc.nodokļa likmes — 11% darba ņēmēja, 24.09% darba devēja. Soc.nodokli atskaita no ienākuma, kas nepārsniedz 1667 eur. no ienākuma, kas pārsniedz 1667 euro, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un atvieglojumus atskaita, ja ar ienākumiem līdz 1667 euro nepietiek, lai segtu minētos atskaitījumus.

9. Precizēts bēru pabalsta apmērs, kas nav apliekams ar nodokli uz 250 euro, un ar nodokli neapliekamais darba devēja dāvanas apmērs gada laikā uz 15 EUR.